Asplan Viak har vært engasjert av Bergen kommune for å vurdere konsept for ruter, og tekniske løsninger for et sjøbasert kollektivsystem sentralt i Bergen. Båten skal være et virkemiddel for å skape en grønn storby og har fått arbeidstittelen «Bybåten».

Reisende i Bergen vil i fremtiden kunne betjenes av en elektrisk katamaran som krysser Byfjorden. En slik løsning vil for mange være raskere enn både bil og dagens kollektivtilbud. I utredningen er det foreslått fire alternativ for ruter sentralt i Bergen, og en anbefaler å starte med en direkterute mellom Laksevåg og Nøstet i første fase. Erfaringene fra denne fasen vil kunne avgjøre hvordan en skal utvide konseptet i neste fase, f.eks om en skal øke frekvensen på eksisterende rute eller utvide med flere anløp.

For beregning av kundegrunnlaget er det tatt utgangspunkt i dagens trender, ny teknologi og endringer i reisevaner. Økt bruk av bysykkel og mikrokjøretøy, f.eks sparkesykkel, gjør at flere kan nå anløpsstedet innenfor rimelig tid. Elektrifisering av mikrokjøretøy, sykler og lastesykler gjør også at en har utvidet kriteriene og analyseforutsetninger sammenlignet med det som ofte er vanlig innen planlegging i dag. Dette er blant annet med bakgrunn i at Bybåten vil være svært godt egnet for å ta med slike fremkomstmiddel ombord. Nye apper bidrar også til økt potensial for overgang fra Bybåten til annen kollektivtransport og til andre reisemiddel.

I rapporten er det sett på ulike tekniske løsninger for båt og terminal, med fokus på utslipp og det som best kan betjene de foreslåtte rutealternativene og det estimerte passasjergrunnlaget. Det anbefales en båt på ca. 22-24 meter med katamaranskrog og elektrisk fremdrift. Terminal foreslås utformet som flytende, med hurtiglading fra batteri som er innebygd i denne. Slik flytende løsning sikrer universell utforming og gjør det komfortabelt å gå om bord, også for de som har med sykler, barnevogner etc. En annen stor fordel er at en flytende terminal er relativt enkel å flytte til andre anløpssteder.

Prosjektkategori GIS, Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bergen
Oppdragsgiver Bergen Kommune
Fagområder Plan
Tidsrom 2019

Relatert innhold

Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer