Asplan Viak har oppdraget med å utarbeide byggeplan for videreføring av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes på strekningen mellom Breidablikkveien og Stasjonsveien på Vaulen.

Byggestart var oktober 2015 og strekningen åpnet for ferdsel høsten 2017.

Prosjektet er komplekst og består blant annet av 850 m midtstilte kollektivfelt (bussvei) og 1250 m sidevei, bygging av en undergang, samt sanering av en rekke avkjørsler og bygging av en rekke murer, betongkonstruksjoner og støyskjermer.

En av utfordringene har vært å finne gode løsninger for de nærliggende eiendommene som må tåle arealbeslag og terrengtilpasninger i form av murer og andre terrengtilpasninger.

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei. Flere europeiske byer vurderer nå å bygge bussvei etter samme mal som Rogaland.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Stavanger
Leveranse Byggeplan
Oppdragsgiver Statens vegvesen region vest
Fagområder Veg, vann og avløp, landskap, konstruksjoner, støy
Tidsrom 2013-2017
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Hillevågsvegen

Les mer
Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Forussletta

Les mer