Asplan viak ble vinteren 2015 tildelt prosjektet «Bergensbaneregionen 2040» som hovedsakelig skal se på utviklingspotensialet som følge av dobbeltsporet jernbane mellom Bergen og Voss. Prosjektet er det desidert største jernbaneprosjektet for Bergensregionen i nyere tid, og er et av de viktigste samferdsels- og utviklingsprosjekter i Hordaland frem mot 2040.

Prosjektets hovedfokus var å synliggjøre det urbane fokuset i jernbanebygdene Vaksdal, Stanghelle, Dale, Bolstad og Voss. I løpet av de neste 15 årene vil samtlige av disse byene ha dobbeltspor til Bergen, noe som gir redusert reisetid og hyppigere avganger. Dette gir videre et enormt potensiale for fortetting langs denne aksen og rundt tettstedene. Prosjektet ser på effekter ny vei og jernbane bringer til disse stedene og synliggjør de positive sidene et slikt prosjekt gir, både lokalt samt regionalt og nasjonalt. Samferdselsdepartementet via Bane Nor skal tilrettelegge for den nye jernbanetraseen, mens de lokale kommunene må tilrettelegge for fortettingen og den forventede befolkningsveksten. Det er derfor viktig at tettstedene samarbeider for å skape en hensiktsmessig og helhetlig utvikling som ganger alle byene samt prosjektet som helhet.

 

Men det er ikke bare enkelt. I Bergen kan man selge boliger til over 70.000 kr/m2. I Bergens nabokommune Vaksdal, er gjennomsnittlig salgspris derimot 16.000 kr/m2. Når vi vet det koster mellom 20.000-30.000 kr å bygge hver m2, så blir det veldig vanskelig å få til positiv utvikling, selv med forbilder fra Oslo. Dette ble derfor et av prosjektets hovedutfordringer, å sikre økonomisk og sosial bærekraft så vel som miljømessig bærekraft. Det vil være liten vits å bygge dobbeltsporet jernbane hvis kostnadene av infrastrukturen og fortetningen blir så høy at markedet ikke vil betale for det. Svaret ble å satse på herlighetsbyer.

 

Gjennom internasjonal og nasjonal forskning samlet prosjektet faktorer som beviselig øker markedsverdi på boliger og kontor/næring. Samtidig samlet man kjente utgiftsposter. Et herlighetsbygg lager man ved å redusere alle utgifter og øke alle kvaliteter, dvs bygge kun det som gir mest mulig kvalitet for pengene under en gitt maksimalsum. En fortetning av slike jernbanebyer er ikke tradisjonell urbanisme, men landsbyurbanisme skreddersydd hvert enkelt sted. Vaksdal kommune skal selge bedre og billigere boliger enn Bergen, som sammen med ny jernbane skaper en herlighetsby en kort togtur unna Bergen sentrum. Stedsutvikling og byutvikling handler egentlig om steder som vokser og steder som ikke har vekst – ikke størrelsen på stedene. Vi trenger to ulike utviklingsmodeller som avhenger av størrelsen på tettstedene og hva som er økonomisk mulig å få til i markedet. Prosjektet skiller seg derfor veldig fra IC-prosjektet på Østlandet rundt Oslo, der prisene i jernbanebyene har helt andre nivåer. Prosjektet «Bergensbaneregionen 2040» viser derimot at man kan få til positiv utvikling selv i tettsteder hvor markedet er vesentlig svakere enn andre byer nasjonalt. Det krever bare god planlegging.   

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Hordaland, Voss-Vaksdal
Oppdragsgiver Bane Nor, Voss Kommune, Vaksdal Kommune, Bergensregionen
Fagområder Plan og urbanisme, Arkitektur, Landskap
Tidsrom 2015-2017
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal sentrum. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal sentrum. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal sentrum. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal sentrum. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak
Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak
Voss. Illustrasjon: Asplan Viak
Voss. Illustrasjon: Asplan Viak
Typologikatalog. Illustrasjon: Asplan Viak
Typologikatalog. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Ingrid Hjorth, Mie Fuglseth, Haakon Haanes og Michael Myrvold Jenssen er Asplan Viaks deltakere på Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP). Foto: Asplan Viak
Nyhet

Utvikler morgendagens bærekraftledere med nytt innovasjonsprogram

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad (til venstre), administrerende direktør Asplan Viak, Stine Torjusen Nygaard, Daglig leder Klimapartnere Viken og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, Fylkesråd for Plan, klima og miljø Viken. Foto: Klimapartnere Viken
Nyhet

Asplan Viak er første Klimapartner i Viken

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer