For Agder fylkeskommune har Asplan Viak gjennomført planlegging og dimensjonering av solcelleanlegg til åtte videregående skoler. Asplan Viak har levert teknisk kravspesifikasjon for alle skolene og bistått fylkeskommunen i anskaffelse av solcelleanlegg.


Agder fylkeskommune får i 2020/2021 solcelleanlegg til åtte videregående skoler.

Asplan Viak fikk oppdraget med å planlegge anleggene, og dimensjonere dem riktig i forhold til takareal og energiforbruk. I tillegg gjorde vi budsjettering for anleggene for å tilpasse til tilgjengelig budsjett, og gjennomførte en komplett lønnsomhetsvurdering av solcelleanleggene. Vi utarbeidet deretter en generell teknisk kravspesifikasjon for å sikre nødvendig kvalitet på leveransen og at ønsker fra fylkeskommunen og skolene skulle bli tilfredsstilt, og deltok i vurderingen av tilbud.


Brukes også i undervisningen
I tillegg til ren, lokalprodusert solenergi får også alle skolene nå mulighet for å bruke solceller i undervisningen. Data fra solcelleanlegget og sensorer koblet til anlegget kan benyttes i undervisningen, og det skal leveres en informasjonsskjerm som viser hvor mye energi som produseres.


Godt organisert anskaffelse gav gode priser
En presis teknisk beskrivelse og anskaffelsesformen som slo sammen anskaffelsen for åtte skoler med en samlet effekt på solcelleanlegget på 1 MW bidro til at fylkeskommunen fikk bedre priser enn forventet i konkurransen, og det blir god lønnsomhet på solcelleanleggene.

Følgende skoler inngikk i oppdraget:

  • Dahlske VGS
  • Flekkefjord VGS
  • Kvadraturen VGS
  • Mandal VGS
  • Risør VGS
  • Sam Eyde VGS
  • Tangen VGS
  • Vågsbygd VGS

 

Prosjektkategori Skole, solenergi, solceller, energi og miljø, undervisningsbygg og barnehager
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Kristiansand, Arendal, Grimstad, Flekkefjord, Risør, Mandal
Leveranse Planlegging, funksjonsbeskrivelse.
Oppdragsgiver Agder fylkeskommune
Fagområder Solenergi
Tidsrom 2020
Størrelse Totalt ca 6000 m2 solcelleanlegg, 1 MWp

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer