Prosjektet omfattet totalrehabilitering av tidligere institusjonsbygg og uteområder til utleieboliger i Klæbu, nå Trondheim kommune.

Et pleiehjem fra 1957 er omprosjektert til 15 nye boliger. Uteområdene har også fått en betydelig oppgradering. Detaljprosjektet ble videreført fra reguleringsplan og forprosjekt, tiltransportert ifm. totalentreprise.

Funksjoner som atkomst, beboerparkering og renovasjonsløsninger ble plassert i reguleringsfase.

Bygningens hestesko-form muliggjorde et lite tun med gressplen og hagepreg, hvor boligene får et skjermet uterom i trinnfri overgang fra terrassene sine. Her er det tilrettelagt for sosiale møtepunkt og småbarnslek.

Litt større barn kan boltre seg på lekeplassen like ved. Lekeplassen har litt mer åpen karakter, da den er lagt nær den offentlige turstien som passerer over tomta.

Prosjektområdet grenser til et populært turområde i Klæbu. I tilknytning til turstien og -området, er det prosjektert inn små fuglekasser, som kan gi rom for fugleliv. Eksisterende trær i utkanten av tomta er søkt bevart.

Andre aspekter ved prosjektering av uterom, har vært detaljering av natursteinsmur, planteplan og støyskjerm. Civil3D har vært benyttet for å utforske terrengforskjeller.

Prosjektkategori LARK, ARK, RIB, RIE, RIVA, Akustikk, Plan
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Klæbu i Trondheim kommune
Leveranse Boliger
Oppdragsgiver Regulering: Klæbu kommune. Prosjektering: HENT AS
Fagområder Reguleringsplan, forprosjekt, detaljprosjekt
Tidsrom 2018-2019
Størrelse Ca. 6 daa

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer