Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført en rekke kvalitative intervjuer, for å samle inn erfaringer og narrativer fra aktører som er i gang med å bygge nye kommuner. Sluttresultatet er formidlet som en nyskapende digital kartfortelling.

Arbeidet med kommunereformen er i gang og vil fortsette i tiden fremover. I dette prosjektet har Asplan Viak dokumentert omstilling og formidlet historier om hvordan ulike aktører, både i kommuneorganisasjonen og i lokalsamfunnet, opplever sammenslåingsprosessen.

Erfaringer fra ulike berørte grupper i sammenslåingskommuner skal gi læring ovenfor andre kommuner som enten er i en sammenslåingsprosess eller kommer til å befinne seg i en slik prosess etter hvert.

Det ble foretatt erfaringsinnsamling høsten 2018, for å gi et øyeblikksbilde fra aktører som er i gang med å bygge nye kommuner. På bakgrunn av oppdragsgivers ønsker ble det utarbeidet en rapport basert på intervjuer og research, med en disposisjon som inkluderte følgende hovedtemaer:
 

 • Fortellinger 
  • Folkevalgt/administrasjon
  • Innbyggere/næring 
 • Om nye muligheter i en større kommune
  • Utviklingskraft
  • Økonomi/investeringskraft
  • Fagmiljø/kompetanse/sårbarhet
  • Om samarbeid i prosessen
 • Viktige læringspunkter


Etter ønske fra oppdragsgiver om at opplevelser, erfaringer og historier om kommunereformen skulle formidles på nye måter og gjennom nye visuelle uttrykk, foreslo Asplan Viak å utarbeide en digital kartfortelling (ArcGis StoryMap), hvor narrativene ble satt i en større helhet og kontekst med illustrasjoner, lyd og bilde. Det ble også utarbeidet en film som du kan se nedenfor, den fungerer som en inngang til materialet.

Kartfortellingen er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.arcg.is/LST5T og har dannet grunnlaget for departementets informasjonssider www.kommunereform.no
 

 

Prosjektkategori Evaluering, organisering og offentlig tjenesteproduksjon
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Norge
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fagområder Samfunnsplanlegging, analyse, plan/GIS
Tidsrom 2018-2019

Relatert innhold