Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak

01

Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak

02

Foto: Trygve Mongstad/Google maps
Foto: Trygve Mongstad/Google maps

03

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Prosjektkategori

skole

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

Mai 2020 – Desember 2020

Om prosjektet

I 2020 kartlagte Asplan Viak mulighetene for solceller på skoler og idrettsbygg eid av Undervisningsbygg i Oslo. 208 enheter er kartlagt gjennom arbeidet.

Undervisningsbygg Oslo KF bygger og driver så godt som alle skolebygg i Oslo. Gjennom kartleggingen har Asplan Viak identifisert hvilke av deres bygg som egner seg for solceller, dimensjonert anlegg og planlagt hva som skal til for å realisere solcelleanleggene.

 

72 Oslo-skoler egner seg for solceller

Konklusjonen i arbeidet er at i overkant av 70 skoler og idrettsbygg i Oslo egner seg for solceller. Dersom alle mulighetene utnyttes vil det kunne produseres ca 4,5 millioner kWh per år i solenergi på disse byggene. Vi har estimert at kommunen kan spare totalt ca 20 000 tonn i klimagassutslipp ved å bygge de anbefalte solcelleanleggene.

 

Gjennomgang av stor eiendomsportefølje

Anbefalingene baserer seg på en gjennomgang av bygningsmassen på 208 skoler og idrettsanlegg i Oslo. Bygningsteknisk egnethet, energiforbruk, solforhold og elektrotekniske forutsetninger er vurdert i arbeidet. Mange av enhetene består av flere ulike byggetrinn og bygg, og det kan være et krevende arbeid å finne de beste mulighetene for utnyttelse av solenergi.

 

Stor samfunnsmessig verdi ved solcelleanlegg på skoler

Solcelleanlegg på skoler i Oslo vil gjøre at tusenvis av barn og unge vil kunne delta i det grønne skiftet. Solcelleanleggene vil være gode eksempler for andre bygg i kommunen, og erfaringer og data fra anleggene vil kunne benyttes i undervisningen for elever ved skolene.

 

Fokus på klimagevinst

Oslo kommune har en ambisiøs klimastrategi for 2030, og en viktig del av arbeidet til Asplan Viak har vært å estimere potensialet for besparelser i klimagassutslipp. Vi har derfor gjennom dette prosjektet implementert endringer i våre lønnsomhetsberegninger slik at vi også får estimert klimagassbesparelsene fra solcelleanleggene.