Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

01

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

02

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

03

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

04

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

05

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

06

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

07

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

08

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

09

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

10

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

11

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

12

Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

13

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Prosjektkategori

Undervisningsbygg, parker og byrom

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

Fra oppstart til avslutning av prosjektet, 2017 - 2020

Om prosjektet

Prosjektet omfatter utomhusanlegget knyttet til byggetrinn 2 for Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Asplan Viak har dermed vært med på å fullføre utomhusanlegget for høyskolen; vi var også med i teamet som vant designkonkurransen for byggetrinn 1 i 2004.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen ligger på Kronstad ved Inndalsveien. Området der HVL står i dag var tidligere verkstedområdet til NSB, og fem av de gamle byggene som sto på området er i dag en del av høgskoleanlegget, trinn 1.

Byggetrinn 1 var ferdigstilt i 2014 og omfatter i tillegg til bygningsmassen, atkomst/varelevering og nedkjøring til parkeringskjeller, idrettsanlegg og uteareal. Anlegget har høye arkitektoniske kvaliteter, og fikk Statens byggeskikkpris – hederlig omtale og har vunnet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris.

K2 (byggetrinn 2) er realisert med Kruse Smith som totalentreprenør. L2 arkitekter har prosjektert det nyeste bygget på Campus.

Asplan Viak har hatt ansvar for prosjektering av utomhusanlegget, tilkomst og å knytte anlegget sammen med bybanens anlegg mot Haukeland.

Anlegget fremstår nå som ett komplett Campus-anlegg med Kronstadplassen som det sentrale torget. Anlegget er, i tillegg til å være høyskolens uteanlegg, ett sentralt uteområde for bydelen og bebyggelsen rundt Campus