Plantegning av rehabiliteringsprosjektet Åsvegen 1 i Klæbu. Illustrasjon: Asplan Viak
Plantegning av rehabiliteringsprosjektet Åsvegen 1 i Klæbu. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Åsvegen 1, rehabiliteringsprosjekt i Klæbu

Prosjektkategori

LARK, ARK, RIB, RIE, RIVA, Akustikk, Plan

Lokasjon

Klæbu i Trondheim kommune

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Prosjektet omfattet totalrehabilitering av tidligere institusjonsbygg og uteområder til utleieboliger i Klæbu, nå Trondheim kommune.

Et pleiehjem fra 1957 er omprosjektert til 15 nye boliger. Uteområdene har også fått en betydelig oppgradering. Detaljprosjektet ble videreført fra reguleringsplan og forprosjekt, tiltransportert ifm. totalentreprise.

Funksjoner som atkomst, beboerparkering og renovasjonsløsninger ble plassert i reguleringsfase.

Bygningens hestesko-form muliggjorde et lite tun med gressplen og hagepreg, hvor boligene får et skjermet uterom i trinnfri overgang fra terrassene sine. Her er det tilrettelagt for sosiale møtepunkt og småbarnslek.

Litt større barn kan boltre seg på lekeplassen like ved. Lekeplassen har litt mer åpen karakter, da den er lagt nær den offentlige turstien som passerer over tomta.

Prosjektområdet grenser til et populært turområde i Klæbu. I tilknytning til turstien og -området, er det prosjektert inn små fuglekasser, som kan gi rom for fugleliv. Eksisterende trær i utkanten av tomta er søkt bevart.

Andre aspekter ved prosjektering av uterom, har vært detaljering av natursteinsmur, planteplan og støyskjerm. Civil3D har vært benyttet for å utforske terrengforskjeller.