Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak

01

Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Utdrag fra 3D-modell. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra 3D-modell. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Det sørvendte torget har fått skjerming mot vind og vær og har blitt et godt rom for opphold og lek. Gatevarme og effektbelysning gjør plassen attraktiv også i mørketiden. Foto: Asplan Viak
Det sørvendte torget har fått skjerming mot vind og vær og har blitt et godt rom for opphold og lek. Gatevarme og effektbelysning gjør plassen attraktiv også i mørketiden. Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Forbindelser over torget. Foto: Asplan Viak
Forbindelser over torget. Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Særegne sittemøblement på torget. Foto: Asplan Viak
Særegne sittemøblement på torget. Foto: Asplan Viak

10

Den lille parken er frodig og grønn med bytrær, skjermende buskplantinger og blomstrende stauder. Foto: Asplan Viak
Den lille parken er frodig og grønn med bytrær, skjermende buskplantinger og blomstrende stauder. Foto: Asplan Viak

11

Skifermur med Lier-skifer som romdannende avgrensning mellom kjøreveg og torg/parkering. Foto: Asplan Viak
Skifermur med Lier-skifer som romdannende avgrensning mellom kjøreveg og torg/parkering. Foto: Asplan Viak

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Deler av parken senkes ned i terrenget og omgis av et amfi med brede sitteflater. En stor granittstein danner sentrum i amfiet og inviterer til aktivitet. Foto: Asplan Viak
Deler av parken senkes ned i terrenget og omgis av et amfi med brede sitteflater. En stor granittstein danner sentrum i amfiet og inviterer til aktivitet. Foto: Asplan Viak

14

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

15

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Prosjektkategori

Stedsutvikling, Parker og byrom

Lokasjon

Glomfjord, Meløy kommune, Nordland

Tidsrom

2013- 2016

Utmerkelser

Nominert til Nord-Norges arkitekturpris 2017.

Om prosjektet

Glomfjord har gjennomgått en stor industriell utbygging, med bl.a. industribedriften Yara. Oppgraderingen av sentrum, med omlegging og utbedring av veger og styrking av miljøkvaliteter, gjør sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg for stedets innbyggere og besøkende.

Overskuddsvarme fra Yara brukes som gatevarme og bidrar til et attraktivt sentrum også vinterstid. Materialbruk og formspråk er inspirert av omgivelsene; is, fjell, vann og bevegelse. 

Torget er stedets storstue og et naturlig samlingssted. Gulvet på hele torget er hevet og alle innganger er trinnfrie. Granitt og skifer benyttes i dekker, murer og kanter. Elementene på torget kan benyttes til å sitte på, oppfordrer til lek og fungerer som samlingspunkt. Belysningen på utvalgte steder er dempet for å gi et lunt preg på mørke kvelder. Samtidig er belysningen tilstrekkelig for trygg ferdsel langs fortau og ved kryssing av gater.

Vegetasjonen skal framheve årstidsvariasjonene. Et nedsenket, skjermet amfi med brede sittebenker er bygd mot øst. Gressflater gir mulighet for å legge seg nedpå på godværsdager. Fylkesveg 17, også kalt «kystriksveien», går gjennom torget. Gatetrær og lav buskvegetasjon danner buffer mellom kjøreareal og park. Prosjektet ble nominert til Nord-Norges arkitekturpris 2017.