Torget i Sand er den nye sosiale samlingsplassen. Bilde fra Ryfylkedagene. Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Torget i Sand er den nye sosiale samlingsplassen. Bilde fra Ryfylkedagene. Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

01

Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

02

Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

03

Høstlige fargekombinasjoner. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Høstlige fargekombinasjoner. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

04

Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

05

De isblå benkene er viktige identitetsskapere på plassen. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
De isblå benkene er viktige identitetsskapere på plassen. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland

06

Lakseelva Suldalslågen har vært inspirasjon for designet på fontenen. Foto: Asplan Viak
Lakseelva Suldalslågen har vært inspirasjon for designet på fontenen. Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Torget etter mørkets frembrudd. Foto: Asplan Viak
Torget etter mørkets frembrudd. Foto: Asplan Viak

09

Tidlig fase i prosjekteringsprosessen. Foto: Asplan Viak
Tidlig fase i prosjekteringsprosessen. Foto: Asplan Viak

10

Torget i Sand

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Suldal kommune, Rogaland

Tidsrom

2008 – 2017

Om prosjektet

Torget er Sands sentrale byrom og viktigste møteplass. Det er stedets fest-torg for de store arrangementene, men det skal også fungere som landsbytorget, hverdagstorget og handelstorget.


Hovedmålet har vært å oppgradere torget, styrke tettstedets kontakt med sjøen og skape plass for handel, opphold og lek.

Prosjektet får torget og sentrum til å vende seg mot sjøen og utsikten. En sammenhengende kaipromenade langs sjøkanten tilbyr nye og attraktive områder for opphold, for gående og for besøkende med båt. I utformingen er det lagt vekt på å underbygge og videreutvikle eksisterende bystruktur og småbykvaliteter.

Torget er opparbeidet med natursteinsplater, rause inviterende benker, frodig vegetasjon og vannarrangement som innbyr til lek. Universell utforming er en selvsagt del av prosjektet.