Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

01

Dokkenskjæret og Frieleneskaien. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Dokkenskjæret og Frieleneskaien. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

02

Bylivssenteret - Nytt liv i Havnelageret. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bylivssenteret - Nytt liv i Havnelageret. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

03

Akvariet - Havkatedralen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Akvariet - Havkatedralen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

04

Øyriket og bryggene - De nye Dokkenskjærene. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Øyriket og bryggene - De nye Dokkenskjærene. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

05

Jekteviken, med Akvariet og Bylivssenter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Jekteviken, med Akvariet og Bylivssenter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

06

Broparken, kunst og kultur. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, kunst og kultur. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

07

Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

08

Broparken, aktiviteter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, aktiviteter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

09

Helhetsplan. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Helhetsplan. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

10

Strategier. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Strategier. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

11

Byliv hele året. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byliv hele året. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

12

Byøkologisk verktøykasse. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byøkologisk verktøykasse. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

13

Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

14

Faste og flytende øyer. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Faste og flytende øyer. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

15

Bilfritt byliv og byrom langs sjøen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bilfritt byliv og byrom langs sjøen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

16

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Prosjektkategori

Byutvikling

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2020

Om prosjektet

Dokken; en gave til byen! For de fleste bergensere er størstedelen av Dokken et utilgjengelig byområde og et sted man ikke har et bevisst forhold til. Få er kanskje oppmerksom på at området med de fargerike containerne som man kjører forbi på vei til Klostergarasjen er Norges kanskje mest spennende transformasjonsområde som om noen år kan syde av yrende folkeliv. Hva skal Dokken fylles med? Hva skal Nye Dokken være? Mulighetene er mange. Vi liker å se på Dokken som en gave til byen.


Så hva kan Dokken tilføre Bergen? Byliv med en bydel der mennesket står i sentrum.

 • Opplevelser, en bydel med aktivitet, lek kunst og kultur. 
 • Samskaping, sammen for å skape bydelen.
 • Bærekraft, det fremste bærekraftig byutvikling.
 • Byøkologi, en bydel som beriker byens økologi.
 • Varierte boliger, en livsløpsbydel
 • Inkluderende nabolag, fellesareal for alle.
 • Havbyen, flytting av Havforskningsinstituttet og Akvariet.
 • Tilgang til sjø, økt tilgang til bynære sjøområder.
 • Bilfritt sentrum, en bydel for gange, sykkel og kollektiv.
 • Arkitektur; muligheten for å videreføre Bergen som Norges vakreste by.

I vedtaket om oppstart av transformasjon av Dokken til en ny bydel, er det beskrevet at visjonen beskrevet som transformasjon og utvikling av et stort havneområde til et fremtidsrettet og levende byområde for alle, med energi- og miljøløsninger som gir bærekraft og null utslipp av klimagasser.

Dette er store ambisjoner som vil være en utfordrende oppgave å realisere. Det vil kreve vilje til å ta djerve beslutninger, og at kommunen er villig til å sikre gjennomføringen over tid.

For å lykkes har vi videreutviklet kommunens ambisjon i den enkle visjonen ”Ut mot havet!”.

Denne visjonen er todelt. Den ene delen er at Bergen må bruke denne muligheten til å åpne byen mot havet, rive gjerdene, få bort bilene, og invitere inn til et rikt byliv for alle. Den andre delen er å utvikle et område som kan befeste Bergen som den viktigste nasjonale Havbyen, som gjør at Bergen kan bli et regionalt geopolitisk senter for alt som har med havet å gjøre. Vi ønsker å rette Dokken ut mot havet!

En helhetlig bærekraftsstrategi

Utviklingen av Dokken skal videre bidra til å svare på vår tids største utfordringer:

 • Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning
 • Bremsing og reversering av tap av naturmangfold
 • Overgangen til en mer sirkulær økonomi
 • Å finne måter å bo, arbeide og leve sammen som gavner både enkeltmenneske og samfunn
 • Å sørge for at verdiskapning og økonomisk vekst ikke går på bekostning av hverken mennesker eller natur, men snarere bidrar til å øke livets mangfold og rikdom


​Med andre ord, Dokken skal bli et forbildeprosjekt innen bærekraftig byutvikling. For å oppnå dette har vi utarbeidet et forslag til en bærekraftsstrategi. Et helhetlig perspektiv på bærekraft tar innover seg både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi tror at dersom man legger opp til et bærekraftig byliv, bysystem og byform vil man oppnå en bærekraftig byutvikling.

 

Dokkenportalen

Dokkenportalen er en lettfattelig og etterprøvbar GIS-basert kartløsning som er basert på robuste, målbare og tilgjengelige data om Dokken som samles inn systematisk og fortløpende og visualiseres for å gi muligheten til å følge utviklingen av området over tid.

 

Bærekraftsprogram

Målene for et bærekraftig byliv, bysystem og byform anbefales operasjonalisert og nedfelt i et prosess- og medvirkningsbasert bærekraftsprogram for Dokken. Bærekraftsprogrammet benytter en tilsvarende metodikk og inndelinger i temaer som BREEAM Communities og BREEAM NOR, som er internasjonale miljøsertifiseringsordninger.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Mad Arkitekter, Probiz og Casagrande Laboratory på oppdrag fra Bergen kommune. Dette svært kompetente og tverrfaglige teamet har i dialog, og ikke minst samarbeid med Bergen kommune, utviklet en fremtidsvisjon med det beste fra alle parter. Asplan Viak er stolt av å kunne delta inn med vår spisskompetanse for å komplementere styrken til oppdragsgiver og teamet. Vi er imponert over prosessen og sluttproduktet som viser hvordan gode samarbeid gir gode løsninger.