Museumsbygningen med forplass og landskap. Museet er etablert i en ombygd industribygning. Museets forplass og anlegget er presist, enkelt og nøkternt formgitt, inspirert av kystfortets rå og funksjonelle form. Foto: Asplan Viak
Museumsbygningen med forplass og landskap. Museet er etablert i en ombygd industribygning. Museets forplass og anlegget er presist, enkelt og nøkternt formgitt, inspirert av kystfortets rå og funksjonelle form. Foto: Asplan Viak

01

Kanonstilling fra kystfortet med utsikt over sjøen og leia. Foto: Asplan Viak
Kanonstilling fra kystfortet med utsikt over sjøen og leia. Foto: Asplan Viak

02

Forplassen med benker, bord, informasjonsmøbel og samspill med landskapet rundt. Foto: Asplan Viak
Forplassen med benker, bord, informasjonsmøbel og samspill med landskapet rundt. Foto: Asplan Viak

03

Forplassens avslutning mot fasaden er formet som en lang benk. Like ved finner man lave bord i stål med samme farge som kanonen. Foto: Asplan Viak
Forplassens avslutning mot fasaden er formet som en lang benk. Like ved finner man lave bord i stål med samme farge som kanonen. Foto: Asplan Viak

04

Lave bord med riss og skyggespill. Foto: Asplan Viak
Lave bord med riss og skyggespill. Foto: Asplan Viak

05

Ny «kanonstilling» med ledekant av stål. Foto: Asplan Viak
Ny «kanonstilling» med ledekant av stål. Foto: Asplan Viak

06

Rissanvisninger i betongen er en viktig del av utformingen. Foto: Asplan Viak
Rissanvisninger i betongen er en viktig del av utformingen. Foto: Asplan Viak

07

Forplassens møblering og materialbruk. Foto: Asplan Viak
Forplassens møblering og materialbruk. Foto: Asplan Viak

08

Plassen i bruk av besøkende. Foto: Asplan Viak
Plassen i bruk av besøkende. Foto: Asplan Viak

09

Ny «kanonstilling» med Kleivhalsbergan i bakgrunnen hvor kystfortet er plassert. Foto: Asplan Viak
Ny «kanonstilling» med Kleivhalsbergan i bakgrunnen hvor kystfortet er plassert. Foto: Asplan Viak

10

Anlegget er gitt et enkelt forspråk, vegetert med grasbakke med lokalt frømateriale. Her er anlegget nyetablert. Foto: Asplan Viak
Anlegget er gitt et enkelt forspråk, vegetert med grasbakke med lokalt frømateriale. Her er anlegget nyetablert. Foto: Asplan Viak

11

Grønsvik kystfort

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Kystriksveien FV 17, Grønsvik, Lurøy kommune, Nordland.

Tidsrom

2009-2019

Om prosjektet

Grønsvik kystfort ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Området med fort og museum er i dag drevet av Helgeland museum. Prosjektet er en del av Nasjonale turistveger, Kystriksveien

Kystfortet er strategisk plassert i landskapet. Det er bygd for ikke å bli oppdaget av fienden, samtidig som utsikten fra fortet gir kontroll over skipsleden. Fra kystfortet er det derfor en storslått utsikt over øyriket og landskapet. Fortet består av kanonstillinger, skyttergraver, utsiktpunkter og ulike type bunkere sprengt ut i fjellet.

Prosjektet omfattet tilrettelegging for besøkende til det nye museumsbygget med etablering av forplass, ny logistikk med endringer av avkjørsel og vei, parkering, rasteplass, bekkeåpning, stier, landskapsforming samt formidling av stedets historie.

Museets nye forplass er presist, enkelt og nøkternt formgitt inspirert av kystfortets rå og funksjonelle form. Materialer som betong og stål er benyttet. Benker, bord og informasjonsmøblement er enkle og robuste, men utformet med høy presisjon.

Plassen er utformet med en kanonstilling som danner et naturlig fokuspunkt og interessevekkende element for trafikantene på kystriksveien og for besøkende.  Forplassens buede form gjenspeiler Kleivoddbergans form hvor kystfortet befinner seg. Infomøbelet er plassert i midten av buen og formidler kvalitetene til kystfortet og landskapet.