Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Labakken skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg

Lokasjon

Nøtterøy, Færder kommune, Vestfold

Tidsrom

2017 - pågående

Om prosjektet

Labakken er en tre- parallell barneskole som også inkluderer flerbrukshall, motorikkhall og kulturscene. Nærmere 600 barn vil ha sin nærskole her, samt at kulturskolen også flytter inn i lokalene etter hvert.

Konsept: Tomta oppleves som landlig med nær kontakt med natur og jordbruk. Det er lav spredt boligbebyggelse i området mot vest og nord. Vår løsning for konseptet har vært å kombinere ønsket om `en liten landsby’ med visjonen om å skape gode og varierte læringsarenaer både ute og inne, i en skala som passer barn.

En hovedambisjon har vært å finne et konsept som løser opp det store bygningsvolumet og arealbehovet, til dimensjoner og helhetsopplevelser i en menneskelig skala. Vi ønsker å se den nye skolen fra barnet og elevens nivå. 

Vi har hatt et klart arkitektonisk mål om at skolen ikke skal oppleves som en stor samlet bygningskropp som skaper et strengt skille mellom ute og inne, og mellom de ulike uterommene. Det er her løsningen med «landsbyen» fant sin form.

Konseptet baseres på å skille ulike undervisningstrinn og funksjoner fra hverandre i bygningskropper som er bundet sammen med fellesarealene. Taket over fellesarealene danner et sentralt uterom i skolen, «det grønne lokket», på samme måte som torget/ fellesrommet er det for de innvendige arealene rett under.

Styrken i dette konseptet er at terrenget løper uhindret gjennom skolens ulike bygningskropper og på dette viset binder sammen tomtas forskjellige områder. Dette er gjort på en måte som inkluderer alle. Høydeforskjellene i landskapet er løst med ramper og broer som dermed gir alle likeverdig tilgang til de ulike aktivitetsflatene i skoleområdet.

Prosjektet har tydelige energi- og miljømål. Det benyttes bl.a solceller på tak og bygget blir klassifisert som Plusshus.

Byggeplassen skal være fossilfri og det utføres klimaregnskap, spesielt på materialer.