Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Rehabilitering Solbergledningen

Prosjektkategori

NoDig, VA, Vann og miljø, SSTT, vannledning, inntrekking, rehabilitering, renovering, styrt boring

Lokasjon

Solbergelva, Nedre Eiker kommune

Tidsrom

2016-2018

Om prosjektet

Inntrekking av ny DN560 PE-ledning i 80 år gammel DN600 stål overføringsledning for vann.

Bakgrunn

Solbergledningen er en DN600 stål overføringsledning for vann lagt i 1942-1943. Den seksjonen av ledningen som nå skulle rehabiliteres strekker seg fra Spinderisletta i Solbergelva i Nedre Eiker kommune til Christopher Hornsruds vei ved Kjøsterud gård på Åssiden i Drammen kommune, totalt 2050 m. Ledningen måtte rehabiliteres som følge av utvendig korrosjon og lekkasjer.

Beskrivelse og utførelse

Asplan Viak utførte feltarbeid og prosjekterte løsning for rehabilitering med inntrekking av nytt DN560 SDR11 PE100 RC rør uten PP-kappe, i kombinasjon med noe supplerende graving, spunting og styrt boring i løsmasser. I konkurransegrunnlaget ble det også åpnet for alternative tilbud.

Det kom inn tre tilbud, hvorav ett alternativt tilbud med strømperenovering. Steg Entreprenør AS vant jobben, og gjennomførte inntrekking av ny PE-ledning, i kombinasjon med noe retningsstyrt boring. Inntrekking av en så stor ledning som DN560 i en eksisterende DN600 ledning er i seg selv en krevende prosess. Bend og avvinklinger var kartlagt ut fra gamle byggetegninger i prosjekteringsfasen, og inntrekkingen gikk i all hovedsak etter planen.

Sammen med rørleverandør Hallingplast AS gjennomførte også Steg Entreprenør en demonstrasjon av montering av en elektrosveisesadel med dimensjonsovergang fra 560 til 315 mm ute på anlegget.

En spennende jobb!