Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Vollebekk – Strøksforbindelse G2a

Prosjektkategori

Gate

Lokasjon

Vollebekk, Oslo.

Tidsrom

2019

Om prosjektet

En sentral strøksforbindelse på Vollebekk som forbinder T-bane, torg, boligområder, skole og parkdrag.

En sentral strøksforbindelse i det nye boligområdet Vollebekk, skal binde sammen T-bane, torg, boligområder, skole og parkdrag. Dette prosjektet er første etappe i denne strøksforbindelsen og etableres i sammenheng med byggingen av 1000 boliger på Vollebekk.

Bymiljøetaten har utarbeidet en veiledende plan for offentlige byrom (VPOR) for Vollebekk som setter føringer for utformingen. Det er også utarbeidet et lyskonsept som integreres i utformingen. Strøksforbindelsen har motsatt takfall og overvann samles i renner som føres til regnbed.

Strøksforbindelsen skal, i tillegg til gang og sykkelforbindelse, fungere som et lek- og oppholdsareal, adkomstvei for brann- og renovasjonsfunksjoner.

Prosjektet grenser opp mot bolig, gate og torgprosjekt som også er prosjektert av landskapsarkitektene i Asplan Viak.