Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Perspektivsnitt av gateløpet fra Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Perspektivsnitt av gateløpet fra Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Plantegning av prosjektet. Illustrasjon: Asplan Viak
Plantegning av prosjektet. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Dronning Mauds gate

Prosjektkategori

Parker og byrom, samferdsel

Lokasjon

Vika i Oslo

Tidsrom

2019 - pågående

Om prosjektet

Prosjektet omfatter transformasjon av Dronning Mauds gate fra bilvei med flere kjørebaner til en beplantet gate som prioriterer byens syklister og fotgjengere. Håndtering av overvann ivaretas i plantekasser og regnbed.

Dronning Mauds gate ligger på nordsiden av det nye Nasjonalmuseet i Vika i Oslo. Her skal gaten transformeres fra en bilvei med flere kjørebaner til en beplantet gate som prioriterer byens syklister og fotgjengere. Universell utforming har stått i fokus og gaten skal opparbeides med sykkelveg og et bredt fotgjengerfelt langs Nasjonalmuseet. Kjørebanen og sykkelbanen skilles av fire plantekasser. En viktig faktor for utformingen av landskapet har vært åpen og lokal overvannshåndtering. Regnvannet ledes til en vannrenne av granitt som fører vannet inn i plantekassene og ned til et regnbed mot Rådhusplassen. I regnbedet plantes det vanntålende og hardføre stauder som breibladlilje, sverdlilje og daglilje.

Deler av gaten ligger på en brukonstruksjon, dette har vært begrensende for plantekassenes utforming. Det medfører et plantevalg som er tørketålende og som kan trives med begrenset jordvolum. Gaten beplantes dermed med bøkehekk, japankirsebær ‘Kanzan’ og oppstammet hjortesumak. Den tekniske infrastrukturen og utformingen av plantekassene og regnbedet er et resultat av et tett tverrfaglig samarbeid i Asplan Viak.