Nyrehabiliterte Øvre Slottsgate åpnet lørdag 31. august 2019 med nylagte, 100 år gamle brostein. Foto: Asplan Viak
Nyrehabiliterte Øvre Slottsgate åpnet lørdag 31. august 2019 med nylagte, 100 år gamle brostein. Foto: Asplan Viak

01

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

02

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

03

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

04

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

05

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

06

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

07

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

08

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

09

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

10

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

11

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

14

Rehabilitering av Øvre Slottsgate

Prosjektkategori

Byrom

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Øvre Slottsgate har gått fra å være en slitt bakgate i Kvadraturen til å bli Oslos kanskje hyggeligste nye gågate. Den åpner lørdag 31. august.


Asplan Viak har arbeidet med prosjekteringen og oppfølgingen av bygging av gågate i Øvre Slottsgate i Oslo. Den 100 år gamle brosteinen som lå under asfalten i gata har blitt løftet opp og lagt på ny, det er blitt plantet bærbusker, 25 trær og like mange benker i ulike høyder og med og uten rygglene. Gågata skal passe for alle, og vi har også fått plass til 30 sykkelparkeringsplasser og sjakkbord.

Mange kunstnere har bidratt
Asplan Viak fikk oppdraget som et prøveprosjekt fra Bymiljøetaten for å utvikle en metode og et innhold for å bygge gågater med begrenset budsjett, varighet og kompleksitet. Prosjektet startet i september 2018.

Kulturetaten, Billedhuggerforeninga og Bilfritt byliv har bistått med kunst i det offentlige rommet. Kunstnere som Wenche Gulbrandsen, Carl Martin Hansen, Mathijs van Geest, Gabriel Johan Kendseth og Gunn Harbitz har bidratt.

Lyng som bunndekke
Det er jobbet mye med vegetasjonsbruken, der lyng er valgt som bunndekke og trærne kommer fra Oslo kommunes egen planteskole på Bogstad. Plantene er valgt ut i samråd med Oslo kommunes egne arborister og eksperter.

Rask prosess
Den ekstremt raske gjennomføringen fra prosjekteringsstart til ferdig bygget gate på rundt ett år har vært mulig takket være gode plangrep, positive tilbakemeldinger fra Oslo kommunes samarbeidende etater og løsningsorienterte entreprenører i Østlandske veg og Betong AS.

Gata har blitt bygget med en samlende materialbruk for å skape visuell og funksjonelt gode forhold for alle som bruker den. Vegetasjon, møblering og kunst plasseres i en møbleringssone på østre side, mens gateløpet i midten av gata holdes åpent som gågate, for varelevering, utrykningskjøretøy og adkomst til eiendommene.