Foto: NORD Arkitektur
Foto: NORD Arkitektur

01

Foto: NORD Arkitektur
Foto: NORD Arkitektur

02

Foto: NORD Arkitektur
Foto: NORD Arkitektur

03

Foto: NORD Arkitektur
Foto: NORD Arkitektur

04

Norges idrettshøgskole - Seksjon for idrettsmedisin

Prosjektkategori

Kontorlokale

Lokasjon

Sognsvann, Oslo

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Rehabilitering av kontorer for seksjon for idrettsmedisin på Norges Idrettshøgskole (NIH)

Prosjektet var en total rehabilitering og ombygging av arealer for seksjon for idrettsmedisin i ett eksisterende lokale med enkelte verneverdige elementer som NIH ønsket bevart.

Alle tekniske installasjoner måtte skiftes ut og arealene løftes opp til en moderne standard som samtidig skulle harmonere med bevarte originale materialer.

Nord Arkitektur og CADI stod for henholdsvis ARK og iARK mens Asplan Viak stod for alle tekniske fag og prosjektledelsen.

Byggefasen startet ca. september 2018 og Asplan Viak stod for byggeledelsen.

Som en del av ombyggingen ble eksisterende teglvegger hentet fram. Malte betongsøyler ble rensket og hentet fram som rene ubehandlete betongsøyler igjen. Trefelter i Oregon Pine ble demontert, behandlet på snekkerverksted og satt opp igjen.
 

Store mengder med eksisterende kabling og rør fra byggets oppføring ble kartlagt og fjernet for å gi plass til ny infrastruktur samtidig som man behold en god himlingshøyde i lokalene. Det ble lagt til en stor grad av automatisering for å forenkle driften av arealene.

Brannsikkerhet ble ivaretatt med oppgradering av enkelte vegger, branngardiner og nytt ventilasjonsanlegg.