Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

02

UiT Medisin og Helsefag, MH2

Prosjektkategori

Undervisningsbygg

Lokasjon

UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge

Tidsrom

2007-2019

Om prosjektet

Medisin- og helsefagbygg 2 (MH2) er et nytt fakultetsbygg ved UIT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Bygget har arealer for laboratorier, forskning og undervisning, samt en egen Avdeling for Komparativ Medisin (AKM), med arealer for oppstalling, operasjon og forskning på dyr. Medisin og helse er blant velferdsstatens viktigste utdanninger, og med MH2 ligger alt til rette for å tilby moderne utdanninger tilpasset samfunnets behov. Flere av UiTs fagmiljøer er nå samlet under ett tak med moderne fasiliteter, noe som gir gode forhold for forskning og innovasjon.

 

Arealer for laboratorier og forskning innen helse er krevende tekniske arealer, med spesielt fokus på sikkerhet for å unngå smitte mellom arealer, trykksatte rom og sluser, samt særskilte krav til rene rom.

Asplan Viak har hatt prosjekteringsledelsen og rollen som SHA-koordinator prosjektering i skisse, forprosjekt og detaljprosjekt-fasen. Skisseprosjektet ble startet i 2007, og etter utarbeidet forprosjekt ble prosjektet lagt på is fra departementet sin side, før det ble tatt opp igjen i 2014. Da ble det laget et justert forprosjekt som ble tatt videre til detaljprosjekt og utførelse. I utførelsesfasen har vi hatt rollen som stedlig PL, med tilstedeværelse på byggeplass i hele byggeperioden. Bygget ble ferdigstilt i 2018, og gikk da over i prøvedrift. Rollen som stedlig PL har blitt videreført i prøvedrift og garantitiden.