Taket etterisoleres og får nye kobberplater. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Taket etterisoleres og får nye kobberplater. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

01

Ferdig rehabilitert båthall. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Ferdig rehabilitert båthall. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

02

Det ble jobbet på stillas inne i teltet ved utvendig rehabilitering. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Det ble jobbet på stillas inne i teltet ved utvendig rehabilitering. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

03

For å beskytte bygningsmassen under utførelsesfasen ble stillaset bygget med en tak-over-tak-løsning. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
For å beskytte bygningsmassen under utførelsesfasen ble stillaset bygget med en tak-over-tak-løsning. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

04

Mesaninen ble hevet og påført linoleumsbelegg. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Mesaninen ble hevet og påført linoleumsbelegg. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

05

Ny trapp med amfi ble bygget for god tilgang til mesanin og mulighet for samling av grupper. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Ny trapp med amfi ble bygget for god tilgang til mesanin og mulighet for samling av grupper. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

06

Mesanin ble utvidet for å gi bedre plass til utstilling. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Mesanin ble utvidet for å gi bedre plass til utstilling. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

07

Deler av den nye utstillingen om kystkultur er på plass i båthallen. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Deler av den nye utstillingen om kystkultur er på plass i båthallen. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

08

Det er etablert ny heis for tilgang til Mesanin. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Det er etablert ny heis for tilgang til Mesanin. Foto: Egil Eide/Asplan Viak

09

Båthallen ved Norsk Maritimt Museum

Prosjektkategori

Rehabilitering av museumsbygg

Lokasjon

Bygdøy, Oslo kommune, Norge

Tidsrom

2017-2019

Om prosjektet

I 1958 åpnet Båthallen med tradisjonsbåter fra hele kysten og utstillinger om norsk sjøfart i seilskutetiden. Nå får det triangelformede bygget full rehabilitering, oppgradering og ombygging, samt ny permanent utstilling om kystkultur og tradisjonsbåter inkludert arkeologisk båtfunn fra Bjørvika. Hallen har ca. 870 kvm netto utstillingsareal fordelt på første etasje og mesaninen.

Norsk Maritimt Museum (NMM) ønsket å rehabilitere og oppgradere Båthallen ute på Bygdøy. Båthallen er Norsk Sjøfartsmuseums første bygning og utstillingshall på Bygdøynes. Den er på flere måter et symbolbygg for NMM, for ved siden av å markere starten på museets tilværelse på Bygdøynes rommet det også hovedstammen i dets samlinger.

Formålet med prosjektet er å gi museet en nyere og bedre hall for utstillinger. For å bevare de gamle båtene som skal stilles ut er det strenge krav til klimatisering. Dette løses ved å etterisolere bygget og installere nytt klimaanlegg for å holde orden på relativ fuktighet i bygget som skal ligge mellom 40-60 %. Fasaden mot nordøst er oppgradert med moderne glass som har god isolasjonsevne og har skjerming som beskytter utstillingen mot UV-stråling. For å beskytte bygningsmassen under utførelsesfasen ble stillaset bygget med en tak-over-tak-løsning, slik at regn ikke kom inn i bygget.

Prosjektet er utført som en samspillsentreprise som sørger for at entreprenøren sammen med oppdragsgiver og oppdragsgivers prosjekterende deltar aktivt i planlegging og optimalisering av løsninger ut fra museets behov. Dermed vil alle parters erfaring og kompetanse bli en del av prosjektet på et tidligst mulig stadium hvor prosjektet reelt kan påvirkes i størst mulig grad.

Asplan Viak har bidratt som prosjektleder for rehabilitering/bygg. Sammen med rådgivere, arkitekter og entreprenør i prosjektet har de ulike faggruppene utarbeidet planer for rehabiliteringen av bygget. Den rehabiliterte Båthallen vil eksteriørmessig være lik byggets opprinnelige utførelse.

Når den nye utstillingen om kystkultur åpner i Båthallen, skal den bli en ny og lett tilgjengelig attraksjon for alle besøkende til Bygdøynes.