Collage mulighetsstudie solceller.
Collage mulighetsstudie solceller.

01

Trondheim kommunes første solcelleanlegg montert på Dragvoll helse- og velferdssenter. Foto: Asplan Viak
Trondheim kommunes første solcelleanlegg montert på Dragvoll helse- og velferdssenter. Foto: Asplan Viak

02

Asplan Viak på befaring på taket av Åsveien skole i Trondheim. Foto: Asplan Viak
Asplan Viak på befaring på taket av Åsveien skole i Trondheim. Foto: Asplan Viak

03

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Prosjektkategori

solenergi, solceller, mulighetsstudie, skole, helsebygg.

Tidsrom

november 2019 - februar 2020

Om prosjektet

Asplan Viak utførte i 2019 og 2020 en mulighetsstudie for solcelleanlegg til kommunale bygg i Trondheim.

Kommunen har et ønske om å produsere lokal og miljøvennlig energi på sine bygg, og vil begynne med solenergi på de best egnede byggene.

Studien omfattet 36 bygg som var valgt ut av kommunen som aktuelle. Av disse var det en overvekt med helsebygg, men også skoler, idrettsbygg og barnehager ble vurdert. Vi gjorde en vurdering av byggenes tak, energiforbruk, samt byggenes konstruksjon og elektriske anlegg. Det ble også gjort en vurdering av hva solcelleanleggene vil ha å si for drift og vedlikehold av byggene.

Arbeidet konkluderte med en liste over prioriterte bygg basert på informasjon innhentet igjennom arbeidet og lønnsomhetsberegninger for hvert av byggene. Vi fant særlig at mange av helsebyggene og skolene egnet seg svært godt for solcelleanlegg på grunn av byggenes utforming og energiforbruk. Trondheim kommune vil bruke resultatene for å prioritere innkjøp av solceller over de kommende år. Slik sikrer kommunen at de får bygget ut solcelleanlegg på de mest egnede byggene først, og kan fortsette med flere bygg etter hvert som de bygger erfaring med slike anlegg.