Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Krokstadelva – Flomsikring, Park og nærmiljøanlegg

Prosjektkategori

Landskapsarkitektur, flomsikring i by.

Lokasjon

Nedre Eiker kommune, Buskerud.

Tidsrom

2015-2017

Om prosjektet

Krokstadbekken er en flombekk som har påført Krokstadelva sentrum betydelige skader de siste årene, senest høsten 2015. Kommunen og NVE ønsket å utvikle stedet og parken samtidig som flomsikringen ble ivaretatt.


Prosjektet omfatter flomsikring av Krokstadelva sentrum og boligområdene langs Krokstadbekken samt ny utforming av den 22.000 kvm store byparken.
En sentral del av arbeidet har vært å utvikle flomsikringsløsninger som fungerer optimalt både som flomsikring og samtidig skape gode park- og byrom, opplevelser langs bekken og legger til rette for en bred bruk av parken gjennom hele året og gjennom hele døgnet. Sentralt i nærmiljøanlegget står pumpestasjonen som har blitt innpasset som skate, sitte, klatre, og basketvegg i parken.

Som eksempel framstår flomvollen som går gjennom parken som et naturlig buktende parklandskap, der lekeplasser, skateanlegg, gangveger og ballbaner integreres i landskapet og elven. Utformingen gjennomføres på bakgrunn av krav fra hydrologene hos NVE, samtidig som parken utvikles i henhold til kommunens og skolens ønsker om en attraktiv bypark for alle.