Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture

01

Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture

02

Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Prosjektkategori

Reguleringsplan

Lokasjon

Hemsedal, Buskerud.

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Asplan Viak AS ble våren 2018 engasjert av selskapet Totten Utvikling AS for å bistå med utarbeidelsen og prosessen knyttet til områdereguleringsplan for Totteskogen. Ut fra områdets totale utviklingspotensial er det i samråd med kommunen valgt en planprosess med konsekvensutredning. Planarbeidet ble varslet 15. august 2018 og planprogrammet fastsatt av planutvalget 18. oktober 2018. Parallelt med utredningsarbeidet i området er den sentrale veg, VA-ledning og skitrase gjennom området prosjektert og det er gjennomført anbudskonkurranse.

Områdereguleringsplanen for Totteskogen ble vedtatt av kommunestyret i Hemsedal 7.11.2019. Planen er en av de mest omfangsrike reiselivsplaner som er vedtatt i Norge og legger grunnlaget for utbyggingen av flere skiheiser samt 150.000 m2 til hotell, fritidsboliger og fritidsleiligheter. Områdereguleringsplanen binder Hemsedal skisenter sammen med Hemsedal sentrum og legger rammene for utviklingen av reiselivsdestinasjonen Hemsedal flere tiår frem i tid. Investor Anders Buchardt er blant annet nå i gang med å bygge et nytt hotell sentralt i området, som første store byggetrinn. Asplan Viak har gjennomført reguleringsprosessen med konsekvensutredning og har en omfattende jobb med prosjekteringen av teknisk infrastruktur.

Styreleder i Totten utvikling Sverre Kirkebøen er oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Judith Hannele Aakre og Ellen Haakonsen Karr er kommunens kontaktpersoner for oppdraget. Planarbeidet knyttet til alpintilbudet har foregått i samarbeid med Skistar ved Martin Letzter. Allan Hjorth Jørgensen er oppdragsleder for Asplan Viak.