Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Jessheim videregående skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Jessheim

Tidsrom

2014-2017

Om prosjektet

Jessheim videregående skole er en skole med stort uteareal. Uteområdet er variert og med spennende kvaliteter, og har også funksjon som offentlig park. I tillegg finner man baner og andre idrettsfunksjoner. Sonene inn mot de to hovedinngangene har fått torgmessig opparbeidelse.


Nye Jessheim videregående skole ligger i Jessheim sentrum og er bygget for å romme 1500 elever, fordelt på seks utdanningsprogrammer, samt 240 ansatte.

Skolen tilbyr et lekent og inkluderende utemiljø for skolens elever, besøkende og ansatte. To hovedtorg er anlagt på skolens nedre- og øvre nivå ved hovedinngangene. Disse fremstår som lyse og frodige og gir rom for ulik aktivitet.

Flere «grønne øyer» skaper ulike rominndelinger for aktivitet og opphold. En sansehage med variert vegetasjon har fått en sentral plassering og er tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring.

Det omkringliggende området er opparbeidet som en stor park. Parken har et luftig og raust preg, med myke grønne høydedrag og tydelige stier i anleggets formspråk. Åpne sletter tilbyr en annen type aktivitet og fungerer som rekreative områder også for beboere i området.

I tilknytning til idrettshallen i nord-øst finnes et større areal for ballidrett og idrettsanlegg. Fotball-, volleyball- og basketbaner er plassert som en naturlig del av det større parkdraget. 

Det er fokusert på en logisk og oversiktlig organisering av rom og funksjoner med en god forankring til de eksisterende- og omkringliggende områder.