Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

07

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

08

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

09

Suldal bad

Prosjektkategori

Bade- og idrettsanlegg

Lokasjon

Sand i Suldal kommune

Tidsrom

2013-2019

Om prosjektet

Suldal bad ligger opphøyd, på kanten av et landskapsplatå, med utsikt til fjord og fjell. Med inspirasjon i dette framskutte og dramatiske landskapet, har Asplan Viaks arkitekter utformet et bygg med skulpturelle kvaliteter. 


Det var et ønske at bygget skulle uttrykke innholdet og hva man kunne forvente seg når man kom gående eller kjørende ned Eidssjøvegen fra Sand. Den todelte bygningskroppen er inspirert av Suldalsfjellene der terrenget trekkes opp på de skrå bygningselementene.

Anlegget består av to hovedvolumer. Et massivt, lavt volum danner en base som er forankret i platået og løfter seg slakt opp for å gi rom til inngangspartiet, kaféen og garderobene.

Det høyreiste hovedvolumet reiser seg som et nytt fjell i landskapet, og gir rom for 25-metersbassenget, stupetårn, vannsklie og oppholdsarealer. Rause vindusflater gir god kontakt til de mektige omgivelsene.

Velværebassengets volum, mot nord, føyer seg til de to hovedformene, som en knaus, og forsterker slektskapet til fjellandskapet utenfor. 

Materialene er naturlige og solide, i form av treverk og betong, både i interiør og eksteriør. De store vindusflatene mot syd, nyttiggjør naturlig solvarme. Vindusflatene gir god kontakt mellom badet og uteområde og gir gjestene mulighet for gløtt tvers gjennom bygget. Materialvalget og fargepaletten innendørs er mørk, rolig og dempet for å skape en intim atmosfære og fremheve vannflatene, lyset og utsikten. Grov betong og sort trekledning danner en base for detaljer i farget mosaikkflis, avrundete bassengformer og sittebenker, kafemøblering og stupetårn i lys betong.  Det viktigste elementet i interiøret er likevel vannet og lyset.

Utomhusdelen bygger opp under arkitekturkonseptet og reflekterer småskalaen, intimiteten i anlegget og naturen rundt. Takflatene har sedumdekke og de grønne flatene knytter bygget sammen med landskapet.

Hele anlegget er på omtrent 2500 m² og inneholder blant annet 25-meters basseng med stupeanlegg( 1,3 og 5m), terapi- og velværebasseng, barnebasseng, vannsklie, utendørs boblebad, badstue, klatrevegg, garderobeanlegg og kafe. 

Vannet holder 28 grader, med unntak av barnebasseng, verværebasseng og boblebad, som holder 32 – 38 grader.

Miljø: Badeanlegget er bygget til passivhusstandard.

Det er installert et eget varmegjenvinningsystem  og hovedvarmekilde er utvendig plassert luft/vann varmepumpe.

Brukerne er lag- og foreninger, skole-elever, idrettsutøvere, mosjonister, fastboende og turister, barn, ungdom og eldre - et badeanlegg for alle!