Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Eiganes skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg

Lokasjon

Rogaland, Stavanger kommune

Tidsrom

2016

Utmerkelser

Breeam Nor «Very Good»

Om prosjektet

Som første skole i Stavanger med BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good», åpnet Eiganes skole i 2016. Fokus har siden tidlig i planleggingsfase vært rettet mot miljøriktig og bærekraftig prosjektering.

Eiganes skole ble bygd ny i 2015 – 2016. Her flyttet både Eiganes barneskole (1.-7. trinn), Den Franske Skolen (1.-10.trinn), samt en avdeling for barn med diagnoser innen autismespekteret inn, med totalt ca. 600 elever.

Hele uteanlegget ble oppgradert med et utvidet aktivitetstilbud, sammenhengende grøntanlegg, leke- og aktivitetspark. 

Fokus har siden planleggingsfasen, vært rettet mot miljøriktig og bærekraftig prosjektering. Nybygget ble plassert i nordvestlig del av tomten, som gir flotte, store og solrike utearealer mot vest og sør. Det ble lagt vekt på å beholde den grønne, frodige karakteren langs tomtens randsoner. Prosjektet inkluderer også ny parkeringsplass i nord, samt en utvidelse av antall «Kiss&Ride»-parkeringsplasser. Prosjektet har oppnådd BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good».

I tillegg har brukermedvirkningen vært sterk. Flere møter med rektorer og involvering av barn og lærere har blant annet ført til spennende fargevalg, urtebed og insekthotell samt gjenbruk av en gammel vannpumpe. Den største utfordringen ble å lage plass til alt innholdet som skulle inn i et slikt område.

Det har vært viktig å skape variasjon, siden det var mange forskjellige brukere og behov som skulle tilfredsstilles. God og jevn dialog med rektor, byggherre og arkitekt har vært nøkkelen til at alt som var planlagt ble realisert.
 

Relaterte nyheter