Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.

01

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.

02

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.

03

Illustrasjon: A_Lab og OXY Visuals
Illustrasjon: A_Lab og OXY Visuals

04

Vollebekk boliger felt C1a

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Prosjektet er et delfelt i en større utbygning på Vollebekk i regi av OBOS.

Prosjektet er et delfelt i en større utbygning på Vollebekk med OBOS som byggherre, hvor en tidligere industritomt skal bli et attraktivt boområde. Vollebekk skal bli et urbant område, med bærekraftige løsninger og fokus på by- og bokvalitet. 

Gårdsrommet er sørvendt, med både felles og private utearealer, med områder for lek og opphold. Gårdsrommet ligger på et garasjetak, noe som gir utfordringer med hensyn til tykkelse på jordmasser. Det har vært viktig å få til en frodig og robust planteplan, og det er planlagt arealer med dyp vekstjord i plantekasser og i en terrengform sentralt i gårdsrommet. Dette gir muligheten for gode vekstvilkår for trær og busker.

Et førende og viktig grep i prosjekteringen har vært å ivareta overvannet som en ressurs. Vannet ledes rundt og gjennom den sentrale terrengformen, og videre til en regnbedtrapp i ytterkant av kjellertaket. Overvann fra gangforbindelsen syd for gårdsrommet ledes også hit.

Det er også prosjektert gangforbindelse i sammenheng med boligfeltet. Denne er en del av en lengre gangforbindelse som kobler fire boligprosjekter opp mot vei og gågate. Tilrettelegging og adkomst for renovasjon og redningskjøretøy er ivaretatt.

Asplan Viak har levert landskapsarkitekttjenester fra skisseprosjekt frem til ferdigstillelse.

Fagansvarlig LARK, forprosjekt: Gabriele K. Røkenes

Fagansvarlig LARK, detaljprosjekt: Jonatan Svartås

Medarbeidere LARK: Anne Cecilie Sølvberg-Louison, Aase Skaug, Long Nguyen