Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Astrid Norland
Illustrasjon: Astrid Norland

07

Time gravplass

Prosjektkategori

Kirkegård

Lokasjon

Time kommune, Rogaland

Tidsrom

2015 - 2018

Om prosjektet

Detaljprosjektering av utvidelse av gravplass

Oppdraget omfatter detaljering av byggetrinn 1 av utvidelse for Time gravplass.

Området bestod opprinnelig hovedsakelig av myrlendt beitemark, og krever full masseutskiftning for å brukes til gravlegging. Prosjektet omfatter også et nytt urnefelt på eksisterende kirkegård. Deler av gravplassen tilrettelegges for dobbel gravdybde.

Den åpne karakteren i landskapet, og kontrasten til den vegetasjonsinnhyllede eksisterende kirkegården, er understreket og bevart i planen.

Det er lagt vekt på å skape et englandskap med svakt buktende veier, der bånd av lave busker og engvegetasjon med enkeltstående trær med lette kroner, avgrenser gravfeltene.

Det eksisterende tjernet og bekken bevares, og ytterligere dammer tilrettelegges som buffer mot eksisterende kirkegård, i dag myr og oversvømmelsesareal. 

Landskapsplanen er basert på forprosjekt av Asplan Viak.