Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Leaparken barnehage

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2013-2019

Om prosjektet

Leaparken barnehage er et omfattende rehabiliterings og ombyggingsprosjekt av en karakteristisk trevilla fra 1899. Etter ombygging huser nå bygget 75 barnehagebarn i et totalt rehabilitert bygningsmiljø. Rehabiliteringsarbeidet er gjort i tett samarbeid med byantikvaren i Bergen.

Det er knyttet mange myter og fortellinger til den karakteristiske villaen i Leaparken, hvor den en gang tronet over bydelen omkranset av et hageanlegg som i dag benyttes som bydelspark for området.  Sammen med Reperbanen som er fredet av riksantikvaren gir huset og parken et bilde av Minde før utbyggingen av området. Dette er ikke lett å lese i dag.

Hovedbygget ble bygget av fabrikkeier og politiker Gerdt Meyer Bruun i 1899 da han flyttet sin virksomhet og Reperbanen ut av byen til Fjøsangerveien på Minde, nært tilknyttet den nye jernbanen. Huset ble tegnet i alen, men etter en misforståelse oppført i meter og bygget ca 1/3 for stort. Dette gjør at huset har store rom og god takhøyde. 

Erik Grant Lea kjøpte huset og flyttet inn i 1916. Huset fikk da navnet Lea Hall. Lea ble i en kort periode omtalt som verdens rikeste mann, før han gikk konkurs og Bergen kommune kjøpte eiendommen.

Fra 1922 har bygget vært brukt til ulike skoleformål. Huset var tenkt som Norges første lærerhøyskole, men dette ble aldri realisert. 

Planløsningen i bygget er delvis original, men de fleste spor etter de opprinnelige boligfunksjonene er i dag borte. Det har vært skole i bygget i over 90 år, og byggets opprinnelige funksjon som en større kjøpmannsbolig er ikke lett å lese. De store oppholdsrommene og overlyshallen er delvis intakt. De fleste birommene med husholdningsfunksjoner i første etasje er enten helt fjernet eller sterkt ombygget. En del detaljer som listverk, noen dører, trapper og et galleri med overlys er bevart.

For å kunne etablere barnehage i bygget og imøtekomme programmessige behov, måtte det gjøres bygningstekniske endringer og tilpassinger til dagens forskriftskrav bl. a med tanke på universell utforming. Det var viktig at det i forbindelse med prosjektet ble lagt til grunn en omforent forståelse av hvilke kvaliteter som skulle bevares, og hva som måtte endres for å kunne etablere en barnehage. Bygget ble derfor inndelt i soner for en prioritert vurdering av bevaringsverdi.

Underveis i byggefasen ble svært omfattende og skjulte skader på hovedbygget avdekket.

Originale byggetekniske løsninger hadde medført vannskader på laftekonstruksjonen. Tidligere branner hadde gitt betydelige skader på hovedtaket og laftekonstruksjoner. I tillegg var det gjennom byggets levetid utført ombyggingsarbeider som ikke hadde tatt hensyn til byggets bærelinjer og begrensning. Alle disse faktorene hadde satt sitt alvorlige preg på byggets tilstand.  

I rehabiliteringen ble den originale laftekonstruksjonen utbedret der det var nødvendig, etasjeskiller forsterket og fornyet, det gamle sperretaket erstattet med ett nytt, og tårnene og fasaden ribbet og rehabilitert med originale detaljer.

Det nye tilbygget som huser barnehagens felles inngang og garderober er tydelig lesbart som et nytt element, men underordner seg hovedbygget i materialitet og fargebruk. Tilbygget binder uterommet sammen med hovedhuset og ved å løfte terrenget gir dette en trinnfri adkomst til hovedbyggets opprinnelige hovedinngang. Det opprinnelige dørmiljøet i adkomsten er rehabilitert og ådret og del av sonen i bygget som er tilbakeført med originale kvaliteter.

Med en satsningsvillig oppdragsgiver, dyktige håndverkere og kompetente rådgivere på laget har villaen i parken gjenoppstått og fått et helt nytt liv og innhold.

På tomten stod også en noe yngre gymsal fra 1969. Også «Gymbygget» har fått tilbygg, nytt innhold og huser i dag barnehagens småbarnsavdeling. Som en del av barnehagen har det også blitt oppført et nytt uisolert vogn- og lekeskur for utendørs hvile for de minste barna.

Barnehagens utearealer er totalt transformert og gitt nytt innhold for lek og læring mellom byggene.