Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

01

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

02

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

03

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

04

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

05

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

06

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

07

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

08

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

09

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

10

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

11

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

12

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

13

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

14

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

15

Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak

16

Grimstad park

Prosjektkategori

Park

Lokasjon

Grimstad Kommune, Aust Agder

Tidsrom

2016-2019

Om prosjektet

Grimstad kommune er visjonære på fellesskapets vegne. De har besluttet å bygge ny bypark og bibliotek på plassen til den gamle rutebilstasjonen og politistasjonen mellom havet og byen.

Det har blitt gjennomført stor grad av medvirkning for utforming av parken, med åpne folkemøter forut for og i løpet av prosjekteringen. I tillegg til dette har det vært avholdt egne møter med kommuneplanutvalget og ungdomsrådet for å sikre at parkens innhold og arkitektur er en omforent og kjent sak i hele byen.

Det ble avholdt en navnekonkurranse i Grimstad og vinnernavnet for parken ble: Byhaven.

Visjonen for prosjektering av parken har vært at den skal være: «En fin, grønn park vi er stolte av og som vi har lyst til å være i».

Parken inneholder bryggepromenade, grønne arealer, ny brygge, by-svaberg, lekearealer, treningspark, roseplantinger med byens egne roser fra Dømmesmoen og en forplass til biblioteket mot byen. Integrert i parkens utforming er en flomvoll som sikrer biblioteket mot oversvømmelse. Snøsmelteanlegget drives av jordvarme via varmebrønner under gatedekket.

Langs brygga etableres ulike måter å komme i kontakt med sjøen: De store trinnene ved «Kajakbrygga», «svaberget» med de store steinblokkene som gjør at barn og voksne kan komme helt ned til vannoverflaten og i nærkontakt med vannet. I tillegg har det blitt etablert en god brygge for å legge til med båter som både besøkende og nærlngsliv benytter til blant annet fiskeutsalg.

Forut for prosessen utviklet Asplan Viak Arendal en formingsveileder, som parken har blitt utformet i tråd med.

  • Det har blitt benyttet Beer mix som steindekke. Dette er en blanding med tre farger; lys grå, mørk grå, og rødlig granitt. Formatene er definert i Formingsveilederen for Grimstad by.
  • Det ligger en flomvoll gjennom parken som innebærer at terrenget skal ha en kotehøyde gjennom hele parken på 2.25. Dette skal stoppe de store flomtoppene fra å nå inn til biblioteket.
  • Det er etablert energibrønner under gatedekket i bakkant av biblioteket som skal varme gatevarmen.
  • Vegetasjonsvalgene som er gjort har blitt utviklet i samråd med Grimstad kommune og Grimstad planteskole for å være sikre på at plantene er de beste for stedet. Det brukes mye roser, blant annet lokale provenienser fra tidligere Dømmesmoen gartnerskole i Grimstad, der det på 60-70-tallet ble utviklet egne rosesorter.
  • Brygge og «Svaberg» ble designet i sin helhet i BIM Revit, mens høydeplan for landskapet ble designet i Rhino. «Svaberget består av 60 stykk steinblokker på 1x2x0,5 m og er bygget på en steinfylling i vannet med motfylling for å unngå utglidning.
  • Alle steinhjørner på murene er designet som hele steinelementer for å unngå fuger i hjørner av murene, slik at det blir et mer helstøpt preg på alle konstruksjoner
  • Teknisk infrastruktur ivaretar strøm til parken, brygger og belysning. Belysning på hovedvei gjennom parken ivaretar krav til universell utforming, og sikrer godt lys for alle. Enkelte bygningsmessige detaljer på biblioteket er også fremhevet med effektbelysning i bakken for å skape en god belysningsmessig helhet i parken.