Illustrasjon: Team URBIS.
Illustrasjon: Team URBIS.

01

Nytt regjeringskvartal

Prosjektkategori

Energi og miljø i bygg

Lokasjon

Oslo, Norge.

Tidsrom

2017 - pågående

Om prosjektet

Asplan Viak har hovedansvar for energi- og miljøfaget i Team URBIS som vant konkurransen om Regjeringskvartalet. 

Regjeringskvartalet er planlagt ved ferdigstilling å bestå av fem nybygg og tre rehabiliterte bygg med til sammen 4.700 arbeidsplasser. Det nye signalbygget, A-blokken, fremheves spesielt av juryen. «Dette spesielle bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende og tidsmessig uttrykk.». Bygningen er skråskjært for å sikre sol i parken, samtidig som den demper vind fra nord. Bygningene vil få flerfunksjonelle 10 000 m2 blågrønne tak som sammen med de nye byrommene og parken bidrar til økt naturmangfold i bykjernen. Gater og byrom blir åpne og lett tilgjengelige for gjennomfart og for opphold døgnet rundt.
Det er høye miljøambisjoner i prosjektet, og prosjektet skal både tilfredsstille miljøprogrammet i statlig reguleringsplan, og Breeam Excellent.

I dette prosjektet har Asplan Viak har ansvar for: 

  • RIM (Energi og miljø)
  • BREEAM AP
  • Bygningsfysikk
  • Blågrønne tak
  • Klimatilpasset overvannshåndtering 
  • Miljøgeologi 
  • Lokalklimatilpasning
  • Dagslys
  • Klimagassregnskap
  • Materialrådgivning