Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Prestejordet - konseptstudie og endring av regulering

Prosjektkategori

Mulighetsstudie leiligheter

Lokasjon

Prestejordet, Skien, Norge

Tidsrom

01.02.2019 - Pågående

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet skissestudier for etablering av leiligheter i den tidligere Prestejordet videregående skole i Skien. Prestejordet Eiendom AS som er investorgruppen, kjøpte i 2018 eiendommen av Telemark Fylkeskommune. Skissestudiene skal være grunnlag for endring av gjeldende reguleringsplan.

Både Asplan Viak og investorene mener at gjenbruk er bærekraftig og gir historisk kontinuitet og ønsket derfor å gjenbruke så mye som mulig av den eksisterende bygningsmassen og transformere det om til leiligheter og noe næring.

Bygget er fra 1960- tallet og har gode arkitektoniske kvaliteter både når det kommer til materialbruk og uterom. Bygget er sentrumsnært og har en dirkete kobling til Lundedalen som er en stor offentlig park tilrettelagt for ulike aktiviteter.