Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Innholdsfortegnelse. Illustrasjon: Asplan Viak
Innholdsfortegnelse. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Bryggesleng - sammenhengende promenade. Illustrasjon: Asplan Viak
Bryggesleng - sammenhengende promenade. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Pauseplass. Illustrasjon: Asplan Viak
Pauseplass. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Belysningsprinsipp. Illustrasjon: Asplan Viak
Belysningsprinsipp. Illustrasjon: Asplan Viak

08

Planteforslag. Illustrasjon: Asplan Viak
Planteforslag. Illustrasjon: Asplan Viak

09

Grimstad sett fra sjøen. Foto: Digitalt museum
Grimstad sett fra sjøen. Foto: Digitalt museum

10

Smith Petersens brygge i Grimstad. Foto: Digitalt museum
Smith Petersens brygge i Grimstad. Foto: Digitalt museum

11

Jernbanekaia 1976. Foto: Digitalt museum
Jernbanekaia 1976. Foto: Digitalt museum

12

Byrom- og formingsveileder for sjønære områder i Grimstad

Prosjektkategori

Byutvikling

Lokasjon

Grimstad, Aust-Agder

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Grimstad kommune for å bistå i arbeidet med en Byrom- og formingsveileder for de sjønære områdene i byen.

Veilederen skal være et verktøy for å sikre en helthetlig utforming av områdene med bevisste valg av materialer, beplantning, møblering, belysning m.m.

Målsettingen med veilederen er å sikre en brukervennlig og innbydende sjøfront med løsninger som inngår i en sammenheng med byen for øvrig.

Det ble i prosessen arrangert et åpent folkemøte med workshop innbyggerne ble invitert for å gi innspill og idéer til innhold og utforming av parkstrekningen av prosjektet.

Promenaden fikk i veilederen benevnelsen «Byløperen». Det underliggende bak navnet er at den skal stikke seg frem og være den prioriterte vei – en romslig promenade med kvalitetsdekke som skal sikre identitet og egenart, samt være en premissgiver for utformingen av de øvrige områdene.

Veilederen ble vedtatt i kommunestyret i mai 2016 til stående applaus.