KDP Straume – Hva ville den. En kommunedelplan (KDP) er den overordnede arealplanen i et område. Den avklarer vern og hvilken arealbruk som er tillatt. De viktigste grepene i planen ble listet opp og synliggjort i kartfortellingen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
KDP Straume – Hva ville den. En kommunedelplan (KDP) er den overordnede arealplanen i et område. Den avklarer vern og hvilken arealbruk som er tillatt. De viktigste grepene i planen ble listet opp og synliggjort i kartfortellingen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)

01

Dette er blitt bygget.  Dette bildet er en del av en tidsserie hvor man kan følge utviklingen på Straume siden 2006. (Se hele tidsserien ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
Dette er blitt bygget. Dette bildet er en del av en tidsserie hvor man kan følge utviklingen på Straume siden 2006. (Se hele tidsserien ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)

02

Byggene huser – arealbruk og demografi. Kartet viser byggene i planområdet symbolisert med bygningstypen registrert i matrikkelen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
Byggene huser – arealbruk og demografi. Kartet viser byggene i planområdet symbolisert med bygningstypen registrert i matrikkelen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)

03

Hva gjenstår å bygge? Visjoner tar tid å realisere. Når tidshorisonten for KDPen nå går ut (2018) gjenstår en rekke tiltak. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
Hva gjenstår å bygge? Visjoner tar tid å realisere. Når tidshorisonten for KDPen nå går ut (2018) gjenstår en rekke tiltak. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)

04

Evaluering av Kommunedelplan for Straume

Prosjektkategori

Evaluering

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2018

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag for Bergen og Fjell kommuner evaluert «Kommunedelplan for Straume 2006 – 2018». Evalueringen har vurdert planen i et gjennomføringsperspektiv.

Straume er kommunesenter i Fjell kommune og er definert som et av regionssentrene i Bergensregionen. Tettstedet ligger på øyen Litlesotra, ca. 15 minutters kjøretur fra Bergen sentrum og her finner man blant annet et av Vestlandets største kjøpesenter, Rådhus, helselandsby, kirke, flere skoler og barnehager, et av Vestlandets største idrettsanlegg, boliger og en næringspark med havn. Riksveg 555 går gjennom tettstedet. Det bor i dag rundt 3090 personer innenfor planområdet og 3950 har sin arbeidsplass her.

Som flere andre steder i Norge ble Straume utviklet på 1970-tallet med et kjøpesenter og uten en helhetlig plan for å styre utviklingen og se sammenhengen i området. Ønsket om en helhetlig utvikling var utgangspunktet for at Fjell kommune satt i gang arbeidet med en kommunedelplan for området.

Planen ble vedtatt i 2006 og er en ambisiøs plan med mål og føringer for at Straume skal utvikle seg til et levende, miljøvennlig og attraktivt regionsenter, med et nærområde som støtter oppom et sentrum. Den langsiktige målsettingen er at Straume sentrum skal transformeres fra et kjøpesenterområde til et fullverdig og attraktivt bymiljø.

Å utvikle et kjøpesenterområde til et fullverdig byområde er krevende og krever store løft både fra utviklere og kommune.

Fremtredende problemstillinger i evalueringen har blant annet vært:

  • Plangrepene, herunder bruken av ikke-juridiske dokument
  • Bruk av gjennomføringsmodell
  • Bolig og befolkningssammensetning
  • Planavklaring av Sotrasambandet

Evalueringen bygger på en systematisk gjennomgang av dokumenter samt kvalitative dybdeintervju med ansatte i kommunen, politikere, utbyggere og andre myndigheter.   
 

Kartfortelling
Som en del av formidlingen har Asplan Viak tatt i bruk kartfortelling fra Arcgis-online som tar for seg utviklingen av Straume. Klikk på bildet under for å se Kartfortellingen: