Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Lokalklimavurdering Centralområdet i Gøteborg

Prosjektkategori

Konsept- og mulighetsstudier

Lokasjon

Gøteborg, Sverige

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Lokalklimaanalysen er utarbeidet i forbindelse med Stadsutvecklingsprogrammet for Centralen-området. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig byutvikling.

Lokalklimavurderingen ser på hvordan lokalklimaet kan bli endret ved byomforming av et område som i dag er dominert av infrastrukturanlegg og store parkeringsplasser. I Centralen-området har luftforurensning også vært en utfordring og utlufting av området viktig. Det er vurdert hvordan utbygging vil kunne påvirke plan-området internt og de nærmeste omgivelsene, samt hva som bør tas hensyn til i den videre planleggingen. Analysen gir anbefalinger om utbyggingsstruktur og utforming av bebyggelse, gateløp, plassdannelser og parkområder.

Et godt lokalklima er et suksesskriterium for vellykkete uteområder i transformerte bystrøk. Arbeidet ga forslag til prinsipper for vindskjerming i ulike byrom med ulike utfordringer.