Barnehospice, Helsebyen Eg, Kristiansand. Illustrasjon: Asplan Viak
Barnehospice, Helsebyen Eg, Kristiansand. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Pasientrommene vender ut mot det grønne landskapet, med god utsikt til skogen og himmelen i øst. Alle de åtte rommene har en egen direkte, trinnfri adkomst til utearealene. Det legges vekt på å skape hjemlige omgivelser, med bruk av naturmaterialer, farger og med gode dagslysforhold. Illustrasjon: Asplan Viak
Pasientrommene vender ut mot det grønne landskapet, med god utsikt til skogen og himmelen i øst. Alle de åtte rommene har en egen direkte, trinnfri adkomst til utearealene. Det legges vekt på å skape hjemlige omgivelser, med bruk av naturmaterialer, farger og med gode dagslysforhold. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Korridor- og gangarealene har gode romlige kvaliteter og skal være hyggelige å vandre rundt i. Godt med dagslys, vakkert utsyn og muligheter for å sette seg ned. Illustrasjon: Asplan Viak
Korridor- og gangarealene har gode romlige kvaliteter og skal være hyggelige å vandre rundt i. Godt med dagslys, vakkert utsyn og muligheter for å sette seg ned. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Situasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Situasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Norges første Barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand

Prosjektkategori

Helsebygg

Lokasjon

Kristiansand

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Foreningen for barnepalliasjon ble etablert i 2009. En landsdekkende frivillig, politisk-,livssyns- og diagnosenøytral organisasjon som arbeider for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn med deres familier i Norge. Deres ambisjon er å realisere Norges første barnehospice. Asplan Viak ble kontaktet for å bidra med forstudier til en behandling i Stortinget i 2019.


Barnehospicet skal være et godt sted å være. Et sted med fokus på livskvalitet, glede og avlastning for hele familien. 

Her skal man få bo i korte eller litt lengre perioder. De fleste er her på planlagte opphold, ca. to uker av gangen, og flere kommer tilbake årlig. Mange kommer også tilbake i livets siste dager, og får være her frem til døden og i tiden etterpå.

Barna er i alderen fra 0-18 år. Deres helsetilstand kan varierer stort, sykdomsbilde kan være entydig eller veldig sammensatt. Noen kan være aktive, leke ute og inne og sammen med andre, mens noen er svake og trenger mer ro, lindring, stille aktiviteter og forflyttes kanskje med sengen.

Anlegget er på ca 2500 m2 BTA. og inneholder følgende funksjoner:

  • Pasient- og familierom: Det er egne boenheter for pasienten og egne rom for søsken og familie. Det finnes i tillegg mer eller mindre private oppholdsrom, aktivitetsrom, lekerom, stue og bibliotek.
  • Klinisk sone: Rom som er tilrettelagt for ulike typer behandling, terapi og opptrening, og for helsepersonellet som arbeider her. F.eks. rom for hydroterapi, stimulering, laboratorium og kontorer.
  • Støttefunksjoner: Fellesrom, resepsjon, kontorer, møterom, rom for bønn/meditasjon, storkjøkken-spiserom, avskjedsrom og samtalerom.
  • Opplæring og undervisning for ansatte.

I tillegg er Barnehospicet samlokalisert med et Nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon. Her er  diverse undervisningsareal, kontorer og konferansefasiliteter.

I merknader til statsbudsjetter for 2019 står det: «Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere barnehospice i Kristiansand som en pilot for videre å kunne styrke kompetansen og den palliative omsorgen for barn». I regjeringsforhandlingene på Granavolden 17.01.19 ble det enighet om å etablere barnehospice som en naturlig del av helsetjenesten i Norge.

Hovedgrep og tomtekvaliteter

Barnehospice ligger i Helsebyen Eg, nært Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder. Tomten ligger i et åpent og vakkert landskap, og kontakten til naturen er av stor betydning for pasientgruppen. Bebyggelsen er organisert rundt et indre atrium og et mer åpent uteareal, ut mot elvedalen. Atriumet er som en innvendig gårdshage, utformet med tanke på sanselighet, ro og kontemplasjon.

Det andre uterommet åpner seg ut mot landskapet hvor det er god plass for lek og fysisk aktivitet. Her er det tilrettelagt for fellesskap og sosiale arrangementer.

Sentrale medarbeidere: Alec Ross Andreassen, Kristin Søndersrød Ose, Bettina Barlinn og Cecilie B. Skjømming