Gårdsrommet til Kvartal 4 på Sørenga. Foto: Andreas Nypan
Gårdsrommet til Kvartal 4 på Sørenga. Foto: Andreas Nypan

01

Gårdsrommets formspråk tar seg opp i den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet. Foto: Kristian B. Holmblad
Gårdsrommets formspråk tar seg opp i den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet. Foto: Kristian B. Holmblad

02

Detalj. Foto: Andreas Nypan
Detalj. Foto: Andreas Nypan

03

Detalj av kant. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj av kant. Foto: Kristina B. Holmblad

04

Detalj. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto: Kristina B. Holmblad

05

Detalj. Foto Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto Kristina B. Holmblad

06

Allerede etablert frodig vegetasjon i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Allerede etablert frodig vegetasjon i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad

07

Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad

08

Modell av gårdsrommet på Sørenga. Foto Andreas Nypan
Modell av gårdsrommet på Sørenga. Foto Andreas Nypan

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Sørenga kvartal 4 - gårdsrom

Prosjektkategori

Boligområde

Lokasjon

Sørenga, Oslo.

Tidsrom

2011-2015

Om prosjektet

Det frodige gårdsrommet er med på å gjøre boligkvartalet ytterst på Sørenga til en grønn oase.

Boligkvartalet ligger på Sørengautstikkeren i Oslo sentrum, som er et nytt boligområde mellom byen og Oslofjorden. Kvartal 4 består av et skrånende hus med grønt sedumtak, takterrasser, et frodige gårdsrom, forhager mot sentralparken og et næringslokale med mulighet for uteservering mot havnepromenaden.

I tillegg til å fordrøye vann, er taket viktig i bybildet og skaper en visuell link mellom Sørenga og de grønne åsene rundt Oslo.

Gårdsrommets formspråk tar opp i seg den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet og det karakteristiske øylandskapet, som arkitek­tonisk utgangpunkt. Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Dette gir seg utslag i det frodige, grønne og bruksvennlige gårdsrommet. Formspråket er tydelig og «grafisk» sett fra takene og leilighetene, samtidig som det er frodig og intimt fra øyehøyde på bakken.

Landskapsarkitektene har prosjektert forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt for gårdsrom, forhager mot sentralparken samt tilpasninger mot gater og promenade.