Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll

01

Dagens fiskemottak. Foto: Asplan Viak
Dagens fiskemottak. Foto: Asplan Viak

02

Fra sjøsiden. Illustrasjon: Asplan Viak
Fra sjøsiden. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Grep - attraksjonene og bryggeslengen. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - attraksjonene og bryggeslengen. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Grep - arealer. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - arealer. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll

06

Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll

07

Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll

08

Dagens situasjon, fra byen. Foto: Asplan Viak
Dagens situasjon, fra byen. Foto: Asplan Viak

09

Dagens situasjon, fra sjøen. Foto: Asplan Viak
Dagens situasjon, fra sjøen. Foto: Asplan Viak

10

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Grimstad

Tidsrom

2018

Om prosjektet

Grimstad er en spennende sørlandsby med historie, universitet, og en karakteristisk plassering i landskapet og ved sjøen som gir utviklingspotensial.

Utviklingen av Grimstad sentrum er ved et viktig punkt. Byens historiske sentrum videreutvikles, Odden oppgraderes, Vesterbukt får park og bibliotek, og nå står også Torskeholmen foran en mulig utvikling. I framtida kan det skapes et sentrum der befolkningen inviteres til å bruke arealene langs vannet- et Grimstad som møter sjøen.

Torskeholmen har en karakteristisk plassering som deler sjøarealet i Grimstad i Vesterbukt og Østerbukt. Vi mener at en gjenåpning med en kanal mellom de to buktene vil kunne gi en tydeliggjøring av sjøarealet i Grimstad og gi en bedre sammenheng langs vannet. Forslaget vil reetablere bryggene med konstruksjoner som danner en moderne holme. Landskapet blir som et "svaberg" med ulike soner med lekearealer, nedtrapping mot vannet, adkomst for båter, opphold, bading, beplanting osv.

Forslaget legger til rette for at Vesterbukt kan bli et helhetlig byrom som vi har kalt "byspeilet", med et mangfold av attraksjoner. En slik utvikling innebærer at småbåthavnen i Vesterbukt bør skaleres ned. I den nye holmebyen, Torskeholmen, etableres det offentlige vestvendte og solrike arealer for opphold og bevertning mot «byspeilet». Mot sørvest i holmebyen foreslår vi et lite offentlig badeanlegg med badstue, dusj, skiftemuligheter og stupetårn. Her er tomtens beste solforhold og mest spektakulære utsikt. I forlengelsen av Storgata etableres et byrom som viderefører Grimstads intime og småskalerte størrelser, mens det langs sjøen foreslås en offentlig tilgjengelig turvei rundt hele holmen.

Torskeholmen representerer en unik mulighet for å gi Grimstad et sentrumsnært nabolag med både næringsfunksjoner og boligbebyggelse. Flere beboere og arbeidsplasser i sentrum gir grunnlag for handel og kollektivtrafikk. Siden Grimstad har et begrenset areal til å bygge byen på, bør holmebyen utvikles med en relativ høy arealutnyttelse. Målet er å skape en moderne holmeby med sørlandsdialekt.

Derfor er bebyggelsen foreslått med saltaket som grunnform. Dette er en kjent hustype som gir en variasjon og lekenhet som vi mener Torskeholmen trenger. Innslag av en limtrekonstruksjon gir assosiasjoner til det tradisjonelle båtbyggeriet og bruksbygningene på Sørlandet.

Fiskemottaket kan integreres i utformingen, og videreutvikles med utsalg og restaurant. Det legges opp til næringsareal med publikumsrettet virksomhet, f.eks opplærings- og verkstedsarealer til Solrik, et maritimt kultursenter, eller arealer til universitet. For at folk skal ønske å bo i Grimstad sentrum er det viktig å tilrettelegge for gode boliger. I prosjektet har alle leiligheter gode sol- og utsiktsforhold. Prosjektet er organisert slik at boligene både får tilgang til byrommet i forlengelsen av Storgata, og tilgang mot sjøen med de ulike byrommene der.  Siden Torskeholmen har en så eksponert beliggenhet har vi valgt å utvikle et «holmepråk» med klare referanser til byggeskikken på Sørlandet.