Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Innhente historisk kildemateriale. Foto: Harøya ca. 1945-1950, Romsdalsmuseet
Innhente historisk kildemateriale. Foto: Harøya ca. 1945-1950, Romsdalsmuseet

02

Innhente historisk kildemateriale, opprinnelig gravfeltstruktur. Illustrasjon: Asplan Viak
Innhente historisk kildemateriale, opprinnelig gravfeltstruktur. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Sammenstille historisk grunnlag, momenter i gravplassens historie. Illustrasjon: Asplan Viak
Sammenstille historisk grunnlag, momenter i gravplassens historie. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Beskrive dagens situasjon, rom og akser. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, rom og akser. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Beskrive dagens situasjon, gravområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, gravområder. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Beskrive dagens situasjon, vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Verdivurdere kulturminnene, eksempel, rom og akser- og vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Verdivurdere kulturminnene, eksempel, rom og akser- og vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak

08

Utforme verneplanen, eksempel på verneplanens kartdel. Illustrasjon: Asplan Viak
Utforme verneplanen, eksempel på verneplanens kartdel. Illustrasjon: Asplan Viak

09

Eksempel, verne en hekk som motiv og element. Foto: Austad kirkegård
Eksempel, verne en hekk som motiv og element. Foto: Austad kirkegård

10

Eksempel, verne port med lokale kvaliteter. Foto: Unstad kirkegård
Eksempel, verne port med lokale kvaliteter. Foto: Unstad kirkegård

11

Verneplan for gravplass Veileder

Prosjektkategori

Gravplasser

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Vern handler om å ta valg, det å ta vare på noe framfor noe annet. Gjennom vern av gravplass ivaretas kulturhistoriske verdier for ettertiden - og gravområder for gjenbruk fristilles.

Gravplasser er dynamiske anlegg og av den grunn i en særstilling som kulturminne. Gjennom tidenes løp får gravplassen ofte flere utvidelser, hvor hver av utvidelsene gjenspeiler ulike stilepoker. Gravplassens karakter blir som et lappeteppe fra hele dens historie. En kan velge å verne delområder av gravplassen eller å verne det som gir gravplassen en helhetlig karakter.

Men innen en velger å verne et kulturminne framfor et annet, utarbeider en et grunnlag basert på en historisk sammenstilling og registreringer av dagens situasjon. Dette grunnlaget ligger så til grunn for å kunne verdivurdere kulturminnene. Verdivurderingen gir en god oversikt - og tiden er inne for å velge.

Når valgene er tatt; verneplanen med tilhørende verneplanbestemmelser utarbeides - og med utgangspunkt i verneplanen; en skjøtsels- og vedlikeholdsplan.

Eksempel 1:
Vegetasjon vokser og endrer gravplassens uttrykk over tid, for så senere å dø ut. Som regel finner en vegetasjonsrester etter de fleste av gravplassens epoker selv om noe er fjernet/dødd ut og ikke erstattet. En verneplan kan for eksempel omhandle å verne en hekk som motiv og element. I verneplanbestemmelsene kan en skrive at utgåtte seksjoner av hekken suppleres med nye planter av samme art.


Eksempel 2:
Avstanden, rytmen og mønsteret som dannes av måten gravene og gravminnene er sammenstilt på skaper forskjell på ulike gravfelt. I tillegg kommer gravminnenes utforming: materiale, størrelse, farge og form. Ved gjenbruk av graver kan den originale gravfeltstrukturen blir borte. En verneplan kan for eksempel omhandle å verne en uregelmessig gravminneplassering. I verneplanbestemmelsene kan en skrive at gravminnene skal bli stående på sin opprinnelige plass.

Veilederen er oppbygd som en oppskriftsbok hvor gangen i vernearbeidet beskrives i sju trinn.