01

FoU Storbyenes samfunnsplanlegging

Prosjektkategori

FoU, samfunnsplanlegging

Lokasjon

Norge

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Asplan Viak gjennomfører et FoU-prosjekt for Program for storbyrettet forskning om «Storbyenes samfunnsplanlegging: Struktur, system og oversikt i planarbeid og plandokumenter». Prosjektet omfatter storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene. Storbykommunene er store og sammensatte organisasjoner, med en omfattende samfunnsplanlegging. God oversikt, struktur og sammenheng i plansystemet oppfattes som viktig for overordnet politisk og økonomisk styring, men også for publikum som trenger å vite hva kommunen har bestemt. Prosjektets bakgrunn er et opplevd behov for å forbedre situasjonen.

Mål for FoU-prosjektet er å bidra med et grunnlag for god planpraksis som styrker politisk og økonomisk styringsevne og gjennomføringskraft, herunder koblingen mellom kommuneplanen, økonomiplan med årsbudsjett/handlings- og økonomiplan og andre planer.

Rapporten publiseres i desember 2018.