Ny gangbro i kryssingen av Ytre Ringvei. Foto: SAAHA AS
Ny gangbro i kryssingen av Ytre Ringvei. Foto: SAAHA AS

01

Broa og furukronene inngår som en viktig del av turopplevelsen. Foto: Lars Danielsson
Broa og furukronene inngår som en viktig del av turopplevelsen. Foto: Lars Danielsson

02

Turvei er etablert på landskapets premisser. Foto: Andreas Nypan
Turvei er etablert på landskapets premisser. Foto: Andreas Nypan

03

Turveien er plassert i skogen ved hjelp av detaljprosjektering og korrigering på felles befaringer. På befaringene har det vært landskapsarkitekt, botanikere, biologer og anleggsledere for å finne den optimale linjeføringen i for å bevare revehi, bevare viktig vegetasjon, byggbarhet, avrenning og turopplevelser. Foto: Andreas Nypan
Turveien er plassert i skogen ved hjelp av detaljprosjektering og korrigering på felles befaringer. På befaringene har det vært landskapsarkitekt, botanikere, biologer og anleggsledere for å finne den optimale linjeføringen i for å bevare revehi, bevare viktig vegetasjon, byggbarhet, avrenning og turopplevelser. Foto: Andreas Nypan

04

Kryssing av viktig bekkebiotop med hengebro over bekkeravinen - det beskytter landskapet og bekken, samt skaper flotte opplevelser på turen. Foto: Rendering av Dof ingeniører
Kryssing av viktig bekkebiotop med hengebro over bekkeravinen - det beskytter landskapet og bekken, samt skaper flotte opplevelser på turen. Foto: Rendering av Dof ingeniører

05

Bumerangbru og jungelbru. Foto: Sophia Ruff
Bumerangbru og jungelbru. Foto: Sophia Ruff

06

Tur- og sykkelvei – Ytre Ringvei

Prosjektkategori

Turvei

Lokasjon

Alna, Oslo.

Tidsrom

2011-2016

Utmerkelser

Vant Norsk Stålkonstruksjonspris 2017. Nominert WAN Awards - Best Bridge 2018. Finalist i Oslo Bys arkitekturpris 2018.

Om prosjektet

I dette prosjektet er det etablert en turvei langs bekkedrag ved Ytre Ringvei i Oslo.

Turveien krysser Ytre Ringvei med en gang- og sykkelbro og føres gjennom stedvis bratt, frodig «jungel» før den kobles på den eksisterende turveitraséen mot vest. Prosjektet knytter turveinettet D16 sammen.

Prosjektet er et ledd i Oslo kommunes blågrønne satsing, for å knytte vassdrag, turveier og grønnstruktur sammen i et større system. Prosjektet vil gjøre dette «hemmelige» stedet i Groruddalen tilgjengelig for alle.

Turveien går gjennom skogen, hvor den passerer landskapsformer og viktige biotoper. Traséen er plassert i samråd med biologer og slynger seg mellom viktige trær, revehi, orkideer og turopplevelser. Plasseringen i terrenget påvirker omgivelsene så lite som mulig. Terrenget, utsiktene og opplevelsen på turen underbygges av gangbruene som leder brukerne ned i elvedalen og opp i trekronene. Til sammen skaper dette en spennende turopplevelse.

I overgangen mellom boligområdene i øst og næringsvirksomheten i Groruddalen vest, krysser gang- og sykkelbrua Bumerang Bru Ytre Ringvei i en gjenværende grønn lunge.

Bomerang-brua er en 83 meter lang stålkassekonstruksjon i fire spenn, med det lengste spennet på 22,5 meter. Tverrsnittet har en asymmetrisk form for å optimalisere bruas konstruksjon og materialbruk. Bruas rekkverk er en integrert del av designet.

Jungelbrua er en hengebru av galvanisert og syrefast stål, som spenner over den beskyttede biotopen langs bekken under og fører deg gjennom skogen midt mellom bekk og trekrone.
 

Medvirkende landskapsarkitekter

Mona Ranvik og Inge Dahlman

Faglige detaljer
Det har blitt utviklet en egen grusblanding og oppbygning for turvei bratt terreng (1:3 på det bratteste) og erfaringen så langt er at oppbygningen ser ut til å fungere utmerket.