Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

07

Rapport: "Universell utforming av byrom - med vekt på orientering og kognitiv forståelse"

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Rapporten med tittelen «Universell utforming av byrom - med vekt på orientering og kognitiv forståelse» er utarbeidet av Asplan Viak AS. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir).

Prosjektet ønsker å belyse status knyttet til universell utforming av våre felles møteplasser og byrom. For alle, inkludert en økende gruppe eldre, er det viktig at byrommene våre er enkelt lesbare og lette å orientere seg i. De gode eksemplene inspirerer og viser vei for nye anlegg, og prosjektet har i særlig grad ønsket å fokusere på disse.

Gjennom befaring og studie av 13 anlegg i Fredrikstad, Moss, Oslo og Trondheim, belyser oppgaven hvilke grep og virkemidler som er særlig viktige for å bygge anlegg som gir god orientering og enkel lesbarhet. Vi har prioritert å studere de anleggene som i utgangspunktet anses som gode eksempler på nyere opprustninger. Ny kunnskap bør bygge videre på og la seg inspirere av «best practice».

Målgruppen for arbeidet er offentlige og private tiltakshavere, prosjekterende og utførende av møteplasser og byrom.