Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård

03

Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

14

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

15

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

16

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

17

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

18

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

19

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

20

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

21

Kalvild gård

Prosjektkategori

Reiselivsanlegg og hoteller

Lokasjon

Kalvild gård, Lillesand, Norge

Tidsrom

2016-2018

Om prosjektet

Kalvild gård like utenfor Lillesand er et herskapelig gårdsanlegg fra ca. 1880, gården fungerte som direktørbolig for eierne av Kaldvild tresliperi frem til 1960. Fra 1960 til 2000 hadde Kaldvell Sykehjem drift på stedet. Da Kalvild eiendom AS overtok eiendommen var det med ønske om å skape et moderne konferansesenter som kan huse alle type arrangementer, for 50 til 500 personer.


KONSEPT

Den arkitektfaglige utfordringen slik Asplan Viak ser det, har vært å plassere et stort bygningsvolum, som skal inneholde en rekke funksjoner inn i en historisk og naturskjønn kontekst, det har vært helt nødvendig å ikke forringe denne konteksten. Målsettingen har vært at det nye bygget skal styrke opplevelsen av stedet, underordne seg eksisterende bebyggelse i høyde, men også fremstå med særegen og kontrasterende arkitektur.

Nybyggets henvendelse mot gårdsrom/eksisterende hovedbygning og mot elveleiet har lagt de avgjørende føringene for byggets organisering.


SAMMENKOBLING NYTT GAMMELT

Asplan Viak har sett det som naturlig å ankomme anlegget via det gårdsrommet som dannes mellom nybygget og det gamle hovedbygget.

Høyeste punkt på nybygget ligger lavere enn gesimshøyde på det gamle hovedbygget.

Vi har valgt å beholde en åpenheten mot øst, og kun koble de to bygningene sammen i underetasjenivå.

 

ADKOMST - SIRKULASJONER

Anleggets hovedinngang ligger til uterommet som dannes mellom hovedbygget og nybygget.

For nybygget fører hovedinngangen direkte inn i foajeens øvre plan med resepsjon, heis og hovedtrapp, trappa er gitt en generøs bredde.

Nedre del av foaje inneholder serveringsdisk og garderober. Toaletter er plassert i passasje inn mot hovedbygget.

Kjøkken ligger mot yttervegg på nedre plan og i kort avstand for servering til både storsal, scene, gymsal og foaje.

Vi ser foajeen som det samlende rommet i nybygget. Det er hit alle ankommer, herfra orienterer man seg til byggets andre deler, og møtes i pauser. Vi har plassert foajeen slik at den henvender seg mot de mest naturskjønne områdene i tillegg til hovedinngang og hovedbygget. Gjennom store vindusflater får dette rommet del i de unike kvalitetene i uteanlegget og elveleiet.