Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Karenslyst - mulighetsstudie

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Skøyen, Oslo.

Tidsrom

2016

Om prosjektet

Karenslyst og båtopplaget på Skøyen er kanskje en av de beste indrefiletene av ubebygde tomter langs indre Oslofjord. Tomten på godt over 100 dekar ligger i frontrekken av Sjølyst og Skøyen mot fjorden og har unike kvaliteter for transformasjon.

Skøyen er et område i stor utvikling, men den kanskje mest attraktive og største tomten er enda ikke utviklet eller spesielt innbydende for besøkende. Tomten okkuperes i dag av Båtforeningene langs indre Oslofjord for service og båtopplag, samt at den har en enorm barriere i form av E18 mellom fjorden og Skøyen sentrum. Det finnes pt ingen konkrete planer om ny trase for E18, men man ønsker allikevel å se på muligheten for å utvikle dette området med E18 som nabo. Mulighetsstudien ser derfor for seg 2 faser med og uten E18, som naturlig skal koble seg på videre transformasjon og Skøyen sentrum. Man ønsker en flerfunksjonell og tilgjengelig by, med en aktiv og åpen fasade mot fjorden og bebyggelse som skjermer for støy mot E18. Byggehøyder varierer fra høyt i bakkant og lavere mot fjorden, mens majoriteten av bygg mot veien blir gitt kommersielle funksjoner gitt nærheten til Skøyen torg. Boliger etableres på områdene mot fjorden og Bygdøy og flere grønne akser etableres og kobler seg på eksisterende nettverk. Prosjektet er en studie i hvordan vi kan skape en bydel på tomten selv om dagens E18 trase bevares inntil videre. Den viser også hvordan denne strukturen kan videreutvikles og naturlig strekke seg mot Skøyen torg ved en senere tunnelløsning med E18, samt hvordan dette ikke kolliderer med et nytt sekundært veisystem i forlengelse av Ring 2 i Oslo.