Sørevågen. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Sørevågen. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja

01

Norsjøryggen natt. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Norsjøryggen natt. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja

02

Nordsjøryggen dag. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Nordsjøryggen dag. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja

03

Strøket. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Strøket. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja

04

Laksevågneset

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Laksevågneset, Bergen

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Laksevågneset ligger ytterst og inngår i område som i forslag til ny KPA er vist som sone for byfortetting.

NCC eier Laksevågneset, og ønsker å utvikle området. I dag drives området som et industriområde, men grunnet signaler om byfortetting fra Bergen kommune vurderer NCC å flytte industrivirksomheten vekk fra neset, og legge til rette for høykvalitets transformasjon. NCC har vært tydelige på at de har høye ambisjoner knyttet til bærekraft. De ønsker oppnåelse innen både sosial- økonomisk og miljømessig bærekraft. De ønsker å skape et godt prosjekt. De ønsker å tilrettelegge for barnefamilier, eldre, studenter og andre. Denne studien er et innspill til hvordan vi kan gjøre det og samtidig svare ut Bergen kommunes ønske om tetthet og urbane strukturer. 

For å kunne svare på en slik oppgave må man tenke tverrfaglig. Og bærekraftig. Dette krever en annen type prosess enn det vi har for vane å gjennomføre.

Vi har valgt å etablere en prosessuell utvikling av tidligfasestudiene, der både prosjekteringsarkitekter, energi og miljørådgivere, arkitekter, brannrådgivere landskapsarkitekter, lokalklimaeksperter, psykologer, biologer, kulturminneeksperter og mange flere har vært med.