01

Planprogram - Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Prosjektkategori

Kollektivtrafikk/planlegging

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Asplan Viak har bistått Ruter AS med å utarbeide planprogram for detaljregulering av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem til 2060. Transportsystemet må utvikles slik at det er i stand til å håndtere de økte transportbehovene som følger av dette, og på en måte som sikrer befolkningen god og bærekraftig mobilitet. 

Planprogrammet skal tilrettelegge for en god planprosess og gi forutsigbarhet om de utredninger og undersøkelser som skal gjennomføres, beskrivelse av metode, innsamling av data, tidsplan og prosess for informasjon og medvirkning.