5-10 minutters byen. Illustrasjon: Julie M. Rasmussen
5-10 minutters byen. Illustrasjon: Julie M. Rasmussen

01

Områdetetthet. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund
Områdetetthet. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund

02

Sammenstilt arealbruk Tønsberg. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund
Sammenstilt arealbruk Tønsberg. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund

03

Sandefjord arrangementshjul. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund
Sandefjord arrangementshjul. Illustrasjon: Katja Buen og Gunnar Berglund

04

Byregnskap for Vestfoldbyene

Prosjektkategori

Prosjektledelse for byregnskap

Lokasjon

Vestfold

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Asplan Viak har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, kommunene i fylket og Citiplan AS utarbeidet byregnskap for de fem Vestfoldbyene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Målet med byregnskapene er å kartlegge hvilke byarealer som har et potensiale for utvikling og hvilke arealer som bør bevares.

I tillegg til et byregnskap for hver enkelt by utarbeides det en rapport der byenes resultater er sammenstilt for å kunne sammenligne, se tendenser, muligheter og forskjeller byene i mellom. Hensikten er at kommunene skal bruke informasjonen i byregnskapene til å bli mer offensive og kreative i bruk av virkemidler som fremmer byutvikling og byliv.

Byregnskapene tar utgangspunkt i begrepene 5-minuttersbyen og 10-minuttersbyen, avgrenset med sirkler på 400 meter og 800 meter fra byens mest sentrale punkt. Innenfor 10-minuttersbyen er det registrert utviklings- og transformasjonsarealer, nasjonale- og regionale kulturmiljøer og grønt- og rekreasjonsarealer i antall dekar. Regnskapene synliggjør også siste 10 års befolkningsvekst og alderssammensetning i bysentrum i tillegg til analyser av befolkningstetthet og byggehøyder i sentrum. I sammenstillingsrapporten vises overordnede tendensene: Hvilke byer har lav befolkningsvekst og store utviklingsarealer, eller motsatt høy vekst og lite tilgjengelige utviklingsarealer? Hvor tette er byene sammenlignet med andre byer av samme størrelse? Har byen et godt kulturtilbud gjennom alle årets måneder? Hva er spesielt for den enkelte by, og hva er den overordnede tendensen for Vestfoldbyene?

Vestfoldbyene har lavere tetthet enn sammenlignbare byer på Østlandet. Tønsberg utpeker seg som byen med høyest vekst i sentrum de siste 10 årene og lavest antall dekar utviklingsområder. I tillegg til rene kvantitative kartlegginger, er det gjennomført en mindre spørreundersøkelse som blant annet omhandler opplevd parkeringstilgjengelighet. Ca. halvparten av de spurte i alle byer rapporterer at det er svært lett å finne parkeringsplass.