Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Kjøpmannsgata plan- og designkonkurranse

Prosjektkategori

Byutvikling, parker og byrom, stedsutvikling

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

våren 2017

Utmerkelser

3. plass i konkurransen

Om prosjektet

Konkurransebidraget «LAG PÅ LAG SIDE OM SIDE» ga Asplan Viaks og Zenisk AS 3. plass i en åpen plan og designkonkuranse (det ble ikke utdelt 2. plass).

Utrykket Lag på lag gir assosiasjoner til Kjøpmannsgatas unike bygningsmiljø og rike historie. Ny utforming og enkeltelementer adderes skånsomt til over dagens terreng for å bevare kulturlagene. Bryggene ligger Side om side og uttrykket formidler et ønske om at byrommene hver for seg og sum gis individuell programmering og knyttes tydeligere både til den øvrige bystrukturen og elva.

Vi valgte å nærme oss oppgaven med stor ydmykhet for Kjøpmannsgatas rike historie, topografi og bygningsmiljø. Bearbeiding av hele tverrsnittet fra øvre gatenivå og ned helt til Nidelva adderes til dagens terreng som et nytt «lag» tilpasset vår tids behov og bruk. Samtidig skal Kjøpmannsgatas betydning som unikt kulturmiljø forsterkes.