Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

01

Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

02

Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

03

Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

04

Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

05

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Prosjektkategori

Privat reguleringsplan

Lokasjon

Ved Svartisen i Meløy kommune (Holandsfjorden)

Tidsrom

januar - oktober 2018

Om prosjektet

I samarbeid med Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska har Snøhetta designet «Svart», verdens første Powerhouse*-hotell, ved brearmen av den populære turistdestinasjonen Svartisen nasjonalpark i Meløy Kommune i Nordland. Navnet «Svart» er en direkte referanse til Svartisen-navnet og den mørkeblå isen som kjennetegner Svartisen-breen.


Asplan Viak er fagkyndig rådgiver for reguleringsplanen og har ansvar for alle utredninger i forbindelse med planarbeidet. Miris Eiendom er forslagsstiller for planen.
 

Detaljreguleringsplanen for hotellanlegget utarbeides som en privat reguleringsplan i tett dialog med Meløy kommune. Planområdet ligger i et spektakulært og uberørt landskap og dette er et særlig viktig hensyn å følge opp i planarbeidet. Hotellbygget er designet med en sirkulær form og står delvis på land og delvis på trepåler i sjøen. Konstruksjonen er inspirert av lokal byggeskikk gjennom å ta opp elementer fra rorbuer og fiskehjell. Reguleringsplanen vil tilrettelegg for en utbygging som i størst mulig grad tilpasser seg landskapsrommet, samt begrenser negative konsekvenser for natur og miljø. Sammenliknet med et tilsvarende hotellbygg oppført etter moderne standard reduserer «Svart» det årlige energiforbruket på nærmere 85 % og bærekraft er et gjennomgående prinsipp både for bygging og drift av anlegget. Det er i dag ingen veiforbindelse til området og reguleringsplanen omfatter derfor også en brygge inntil hotellbygget, slik at atkomst kan skje via en energinøytral båt.